Dla grup zorganizowanych pragnących odwiedzić Białowieżę i poznać najciekawsze miejsca Regionu Puszczy Białowieskiej proponujemy:

Wycieczki jednodniowe

Przedstawiamy propozycje wycieczek jednodniowych do Puszczy Białowieskiej. Uwzględniają one zwiedzenie wszystkich ciekawych miejsc zarówno samej Białowieży jak i Puszczy Białowieskiej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie zamówienia pocztą internetową lub faksem. Po otrzymaniu takiego zamówienia prześlemy Państwu dokładny program wycieczki oraz kalkulację cenową.

I Białowieski Park Narodowy w pigułce
Czas trwania wycieczki z dojazdami ok. 4,5 godziny. Jest to wycieczka, która pozwoli poznać najbardziej popularne miejsca. Ze względu na odległości miedzy zwiedzanymi miejscami trasę najlepiej pokonać rowerem, bryczką, ciuchcią na kołach „Białowieski Ekspres”, melexem, autokarem lub swoim samochodem.

W programie zwiedzania:

 • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /
 • Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością /
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – zwiedzanie ekspozycji, wstęp na wieżę widokową z której widać panoramę Polany Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich /szlak wśród okazałych starych dębów, nazwanych imionami władców Polski i Litwy/

Istnieje możliwość zakończenia wycieczki ogniskiem z kiełbaskami lub biesiadą na Starej Białowieży /patrz oferta imprezy incentive/.

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób w grupie oraz zakresu zamawianych świadczeń

II Z wizytą w Rezerwacie Ścisłym 
Czas trwania typowej wycieczki pieszej szlakiem do Dębu Jagiełły trwa ok. 3 godzin. Jest to wycieczka, do miejsca gdzie zachowały się najstarsze drzewostany. Wycieczka wyłącznie z uprawnionym przewodnikiem w grupach nie większych niż 25osób. Za zgodą Dyrektora Parku można zwiedzać również inne miejsca w Rezerwacie Ścisłym.

W programie zwiedzania:

 • Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością /
 • Rezerwat Ścisły /trasa prowadzi przez grądy, olsy do zwalonego w 1974r Dębu Jagiełły, po trasie ciekawe okazy drzew i roślinności/

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób w grupie oraz zakresu zamawianych świadczeń

III Zwiedzamy zabytki Białowieży
Czas trwania wycieczki w zależności od środka przemieszczania ok. 4-5 godzin. Jest to wycieczka, która pozwoli lepiej poznać zabytki i historię Białowieży. Ze względu na położenie zwiedzanych miejsc w różnych końcach Białowieży odległość miedzy zwiedzanymi miejscami można pokonać pokonać rowerem, bryczką, ciuchcią na kołach „Białowieski Ekspres”, melexem, autokarem, swoim samochodem, a najlepiej pieszo.

W programie zwiedzania:

 • Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością /
 • Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy – we wnętrzu znajduje się kolorowy ikonostas wykonany z chińskiej porcelany
 • Kościół p.w. Św. Teresy z bardzo ciekawym ołtarzem św Huberta
 • Park Dyrekcyjny /zespół budynków z końca XIX wieku oraz Park Krajobrazowy z 1890r/
 • Zespół dworca kolejowego Białowieża Towarowa: drewniany dworzec z końca XIX wieku, budynek kasy, dróżniczówka, pompownia wody

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób w grupie oraz zakresu zamawianych świadczeń

IV Wycieczka do Rezerwatu Pokazowego Zwierząt
Czas trwania wycieczki ok. 5-6 godzin. Jest to wycieczka piesza, która pozwoli poznać ltypowe zwierzęta oraz różne typy roślinności występujące w Puszczy Białowieskiej.

W programie zwiedzania:

 • ścieżka dydaktyczna „Puszczańskie Drzewa” / poznajemy lasy grądowe z okazałymi dębami, lipami, jesionami i sosnami/
 • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /
 • ścieżka dydaktyczna „Żebra Żubra” /poruszając się po ścieżkach, kładkach i groblach poznajemy lasy olsowe i olszowo – jesionowe oraz dawne zarastające łąki w dolinie rzeki Narewka.

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób w grupie oraz zakresu zamawianych świadczeń

V Wycieczka do rezerwatu „Wysokie Bagno”
Czas trwania wycieczki ok. 3 godziny. Jest to wycieczka piesza, która pozwoli przybliżyć jeden z ciekawszych, unikalnych fragmentów Puszczy Białowieskiej oraz przedstawić wpływ człowieka.

W programie zwiedzania:

 • fragmenty różnych typów siedliskowych lasu o różnym sposobie zagospodarowania
 • pozostałości obecności człowieka /kurhany/
 • Rezerwat Wysokie Bagno /unikalne lasy naturalne/,
 • Dolina rzeki Narewki /ze śladami żerowania bobrów/

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób w grupie oraz zakresu zamawianych świadczeń

VI Kolejką wąskotorową na Topiło
Należy dojechać autokarem lub własnym samochodem do Hajnówki. Spotkanie z przewodnikiem przy stacji wyjazdowej kolejek leśnych /100m od drogi po prawej stronie przy wjeĄdzie do Hajnówki z Białowieży/. Następnie kolejką wąskotorową jedziemy do Topiła, zatrzymując się po trasie i zwiedzając najciekawsze przyrodniczo miejsca. Czas trwania wycieczki ok. 5 godzin.

W programie zwiedzania:

 • Topiło – przejażdżka kolejką wąskotorową,
 • ścieżka dydaktyczna „Leśne osobliwości” / prezentuje procesy zachodzące w ekosystemach leśnych oraz niektóre grupy zwierząt i ich nisze ekologiczne/

Istnieje możliwośc zorganizowania ogniska z kiełbaskami lub biesiady.

Wycieczki kilkudniowe

Zakwaterowanie

W Białowieży: obiekty o zróżnicowanym standardzie i cenie od kwater agroturystycznych, pensjonatów, domu wycieczkowego po hotele***.

W okolicy Białowieży: kwatery agroturystyczne oraz kameralne prywatne pensjonaty przystosowane do obsługi mniejszych grup do 20 osób. Pokoje 2,3, 4 – osobowe, większość z  łazienkami na korytarzu, niektóre z łazienkami w pokojach. Ponadto do dyspozycji większych grup jest hotel o dobrym standardzie, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.

Ramowy program pobytu:

Program dwudniowy

I dzień:
Przyjazd do Białowieży w godzinach południowych, zwiedzanie Białowieży: Park Pałacowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, wieża widokowa, Rezerwat Ścisły, obiadokolacja

II dzień:
Śniadanie, wycieczka piesza malowniczą trasą „Kładka Żebro-Żubra”, zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich, ognisko z kiełbaskami i grochówką myśliwską, wyjazd

Świadczenia: śniadanie, obiadokolacja, ognisko z kiełbaskami i grochówką, nocleg w pokojach 2, 3-osobowych z łazienkami, usługi przewodnickie, bilety wstępu.

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób w grupie oraz zakresu zamawianych świadczeń

Program trzydniowy

I dzień:
Przyjazd do Białowieży w godzinach południowych, zwiedzanie Białowieży: Park Pałacowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, wieża widokowa, cerkiew prawosławna p.w. Św.Mikołaja Cudotwórcy, kościół p.w. Św.Teresy od Dzieciątka Jezus, obiadokolacja

II dzień:
Śniadanie, Rezerwat Ścisły, wycieczka piesza malowniczą trasą „Wysokie Bagno”, zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów, przejazd na Starą Białowieżę – Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich, obiadokolacja

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie: Soboru p.w. Św.Trójcy w Hajnówce, kirkut w Narewce, Parku Przyrodniczego w Gruszkach /kamienne kręgi, zegar słoneczny i fenologiczny, barć/. Obiad regionalny, turniej łuczniczy i przejażdżka zaprzęgiem typu bonanza. Wyjazd.

Świadczenia: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 2 noclegi  w pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami, obiad regionalny, bilety wstępu, przejażdżka zaprzęgiem konnym, usługi przewodnickie.

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób w grupie oraz zakresu zamawianych świadczeń