Rezerwacja dla: Wycieczki od 3 do 6 godzin po najbliższej okolicy Białowieży


  Wycieczki od 3 do 6 godzin po najbliższej okolicy Białowieży

  Opis

  Proponujemy krótkie ciekawe wycieczki z naszym doświadczonym przewodnikiem.  Terminy i godziny zwiedzania do uzgodnienia. Osoby zainteresowane wycieczkami proszone są o kontakt telefoniczny lub wysłanie elektronicznie zamówienia. Na życzenie grup możemy za dodatkową odpłatnością zabezpieczyć lornetki oraz system audioguide.

  Z wizytą w Rezerwacie Ścisłym
  Miejsce spotkania:
  Białowieża przy poczcie, ul. Parkowa 2
  dla pasjonatów 15 minut przed wschodem słońca, dla wygodnych o godz. 10.00
  Ilość uczestników: 4-10 osób
  Świadczenia: usługa przewodnicka 3 godziny, bilety wstępu
  Koszt wycieczki:  

  Objazdowa wycieczka „Białowieskim Ekspresem” po Polanie Białowieskiej i pieszą wycieczką „Kładką Żebra Żubra” z Białowieży ze zwiedzaniem Rezerwatu Pokazowego Zwierząt.  

  Miejsce spotkania: o godz. 12.00 Białowieża przy poczcie, ul. Parkowa 2
  Czas trwania wycieczki ok 8 godzin w tym: przejażdżka po Polanie Białowieskiej ok 1 godz. + wycieczka piesza ok 4 godzin 
  Ilość uczestników:  12 -16 osób
  Świadczenia: usługa przewodnicka, bilety wstępu do Rezerwatu Pokazowego, przejażdżka „Białowieskim Ekspresem”, zestawy słuchawkowe na wycieczkę pieszą, transfer busem
  Koszt wycieczki:  

  Rejs katamaranem na obserwację przyrody

  Miejsce spotkania: o godz. 12.00 Białowieża przy poczcie, ul. Parkowa 2
  Czas trwania wycieczki ok 1 godzina 
  Ilość uczestników: minimum 8 osób
  Świadczenia: rejs katamaranem
  Koszt wycieczki:

  Wycieczka rowerowa z biesiadą przy ognisku

  Miejsce spotkania: o godz. 12.00 Białowieża przy wypożyczalni rowerów, ul. Kolejowa
  Czas trwania wycieczki ok 3 godzin 
  Ilość uczestników: minimum 12 osób na biesiadzie
  Świadczenia: wypożyczenie roweru, konsumpcja przy ognisku
  Koszt wycieczki:

  Wycieczka zaprzęgiem konnym lub „Białowieskim Ekspresem” na Starą Białowieżę z biesiadą przy ognisku 

  Miejsce spotkania: o godz. 17.00 Białowieża przy poczcie, ul. Parkowa 2
  Czas trwania wycieczki ok 3 godzin 
  Ilość uczestników: minimum 12 osób na biesiadzie
  Świadczenia: przejazd zaprzęgiem konnym lub Białowieskim Ekspresem, konsumpcja przy ognisku
  Koszt wycieczki:  

  Ramowe programy wycieczek

  1. Białowieski Park Narodowy w pigułce
  Czas trwania wycieczki z dojazdami ok. 4,5 godziny. Jest to wycieczka, która pozwoli poznać najbardziej popularne miejsca. Ze względu na odległości miedzy zwiedzanymi miejscami trasę najlepiej pokonać rowerem, bryczką, ciuchcią na kołach „Białowieski Ekspres”, melexem, autokarem lub swoim samochodem.

  W programie zwiedzania:

  • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /. Po modernizacji w niektórych zagrodach są przygotowane specjalne tarasy widokowe do obserwacji które pozwalają zmniejszyć dystans do obserwowanych zwierząt, w Pawilonie Edukacyjnym  są specjalne ekspozycje interaktywne, a dla najmłodszych przygotowano specjalny plac zabaw
  • Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością, edukacyjny plac zabaw /
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – zwiedzanie stałej ekspozycji multimedialnej oraz wystaw czasowych, wstęp na wieżę widokową z której widać panoramę Polany Białowieskiej
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich /szlak na Starej Białowieży wśród okazałych wiekowych dębów, nazwanych imionami władców Polski i Litwy/

  Istnieje możliwość zakończenia wycieczki ogniskiem z kiełbaskami lub biesiadą na naszym miejscu ogniskowym które znajduje się na uroczysku Pogorzelce obok Starej Białowieży.
  Zapraszamy do wynajęcia naszego miejsca ogniskowego.

  Koszt wycieczki

   

  2. Z wizytą w Rezerwacie Ścisłym 
  Czas trwania typowej wycieczki pieszej szlakiem do Dębu Jagiełły trwa ok. 3 godzin. Jest to wycieczka, do miejsca gdzie zachowały się najstarsze drzewostany. Wycieczka wyłącznie z uprawnionym przewodnikiem w grupach nie większych niż 10 osób. Za zgodą Dyrektora Parku można zwiedzać również inne miejsca w Rezerwacie Ścisłym.

  W programie zwiedzania:

  • Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością /
  • Rezerwat Ścisły /trasa prowadzi przez grądy, olsy do zwalonego w 1974r Dębu Jagiełły, po trasie ciekawe okazy drzew i roślinności/

  Dla pasjonatów polecamy poranne godziny zwiedzania najlepiej zaraz po wschodzie słońca, dla wygodnych godziny zwiedzania do uzgodnienia. Radzimy zaopatrzyć sie w ubiór odpowiedni do pogody oraz w sprzęt optyczny do obserwacji przyrody.

   

  3. Zwiedzamy zabytki Białowieży
  Czas trwania wycieczki w zależności od środka przemieszczania ok. 4-5 godzin. Jest to wycieczka, która pozwoli lepiej poznać zabytki i historię Białowieży. Ze względu na położenie zwiedzanych miejsc w różnych końcach Białowieży odległość miedzy zwiedzanymi miejscami można pokonać pokonać rowerem, bryczką, ciuchcią na kołach „Białowieski Ekspres”, melexem, autokarem, swoim samochodem, a najlepiej pieszo.

  W programie zwiedzania:

  • Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością, edukacyjny plac zabaw /
  • Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy – we wnętrzu znajduje się kolorowy ikonostas wykonany z chińskiej porcelany
  • Kościół p.w. Św. Teresy z bardzo ciekawym ołtarzem św Huberta
  • Park Dyrekcyjny /zespół budynków z końca XIX wieku oraz Park Krajobrazowy z 1890 r/
  • Zespół dworca kolejowego Białowieża Towarowa: drewniany dworzec z końca XIX wieku, budynek kasy, dróżniczówka, pompownia wody

   

  4. Wycieczka do Rezerwatu Pokazowego Zwierząt
  Jest to wycieczka piesza, która pozwoli poznać typowe zwierzęta oraz różne typy roślinności występujące w Puszczy Białowieskiej. Można ją realizować w różnych wariantach

  Wariant pieszy
  Czas trwania wycieczki ok 6 godzin

  W programie zwiedzania:

  • ścieżka dydaktyczna „Puszczańskie Drzewa” / poznajemy lasy grądowe z okazałymi dębami, lipami, jesionami i sosnami/
  • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /
  • ścieżka dydaktyczna „Żebra Żubra” /poruszając się po ścieżkach, kładkach i groblach poznajemy lasy olsowe i olszowo – jesionowe oraz dawne zarastające łąki w dolinie rzeki Narewka.

  Wariant rowerowy
  Czas trwania wycieczki ok 5-6 godzin

  W programie zwiedzania:

  • ścieżka dydaktyczna „Puszczańskie Drzewa” / poznajemy lasy grądowe z okazałymi dębami, lipami, jesionami i sosnami/
  • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /
  • przejazd drogą narewkowską przez Puszczę  lub dłuższą trasą przez Zwierzyniec, Budy, Teremiski na Starą Białowieżę
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich /szlak na Starej Białowieży wśród okazałych wiekowych dębów, nazwanych imionami władców Polski i Litwy/
  • przerwa na ognisko z konsumpcją na naszym miejscu ogniskowym „Uroczysko Pogorzelce”
  • powrót drogą przez Pogorzelce do Białowieży

  Wariant mieszany
  Czas trwania wycieczki ok 4 godzin

  W programie zwiedzania:

  • pieszo pokonujemy ścieżkę dydaktyczną „Puszczańskie Drzewa” / poznajemy lasy grądowe z okazałymi dębami, lipami, jesionami i sosnami/ lub ścieżkę dydaktyczną „Żebra Żubra” /poruszając się po ścieżkach, kładkach i groblach poznajemy lasy olsowe i olszowo – jesionowe oraz dawne zarastające łąki w dolinie rzeki Narewka.
  • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /
  • odbiór samochodem osobowym, busem, autokarem, pojazdem wolnobieżnym lub Białowieskim Ekspresem

  Zwiedzanie można przedłużyć o Szlak Dębów Królewskich i zakończyć na naszym miejscu ogniskowym na uroczysku Pogorzelce.

   

  5. Wycieczka do rezerwatu „Wysokie Bagno”
  Czas trwania wycieczki ok. 3 godziny. Jest to wycieczka piesza, która pozwoli przybliżyć jeden z ciekawszych, unikalnych fragmentów Puszczy Białowieskiej oraz przedstawić wpływ człowieka.

  W programie zwiedzania:

  • fragmenty różnych typów siedliskowych lasu o różnym sposobie zagospodarowania
   pozostałości obecności człowieka /kurhany/
  • Rezerwat Wysokie Bagno /unikalne lasy naturalne/,
  • Dolina rzeki Narewki /ze śladami żerowania bobrów/

  Wycieczkę można wydłużyć o zwiedzanie zabytkowego kompleksu „Carska” .

  6. Wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem
  Czas trwania wycieczki ok. 3 godziny. Jest to wycieczka tematyczna wg indywidualnych ustaleń, która pozwoli lepiej poznać przyrodę Puszczy Białowieskiej.

  Proponujemy:

  • Na spotkanie z Królem Puszczy (wyprawa o świcie lub o zmierzchu w grupach do 4 osób, czas trwania 2-3 godziny)

  • Wyprawa na bobry (w grupach do 4 godzin, po południu)

  • Wyprawa na obserwację ptaków (o świcie, czas trwania od 3 do 6 godzin, w grupach od 1 do 10 osób)

  • Fotosafari (wyposażeni w aparaty fotograficzne wyprawiamy się w ciekawe przyrodniczo miejsca w Puszczy Białowieskiej na obserwację budzącej się do życia przyrody pół godziny przed wschodem słońca, czas trwania od 3 godzin, w grupach do 10 osób

  7. Objazdowa po Polanie Białowieskiej z wyprawą do Miejsca Mocy
  Rowerem, busem, autokarem jedziemy zatrzymując się w kilku miejscach a następnie jedziemy do Miejsca Mocy, zatrzymując się  i udając pieszo do Miejsca Mocy, a następnie wracamy. Czas trwania wycieczki ok. 4 godzin.

  W programie zwiedzania:

  • obserwacja architektury Białowieży
  • obserwacja przyrody w dolinie Narewki
  • Białowieża Towarowa – zabytkowy kompleks dawnego carskiego dworca kolejowego (obecnie kompleks turystyczny „Carska” z restauracją o niepowtarzalnej atmosferze i wystroju)
  • Miejsce Mocy – zagadkowe miejsce z silną energią elektromagnetyczą, dziwnie rozgałęzionymi i powykrzywianymi drzewami, pozostałościami po kamiennym kręgu świadczącymi ze było to miejsce kultu dawnych mieszkańców tych ziem

  8. Objazdowa wycieczka „Białowieskim Ekspresem” po Polanie Białowieskiej, pieszą wycieczką „Kładką Żebra Żubra” do Rezerwatu Pokazowego oraz ze zwiedzaniem Rezerwatu Pokazowego Zwierząt i powrotem busem do Białowieży
  Pojazdem stylizowanym na zabytkową ciuchcię zwiedzimy Białowieżę i przejedziemy do Rezerwatu Pokazowego, a następnie po zwiedzeniu Rezerwatu pieszo wrócimy ścieżką edukacyjną do Białowieży. Czas trwania wycieczki ok. 5 godzin.

  W programie zwiedzania:

  • wyjazd o godz. 11.00 z parkingu dolnego w Białowieży
  • obserwacja architektury Białowieży
  • obserwacja przyrody w dolinie Narewki
  • Białowieża Towarowa – zabytkowy kompleks dawnego carskiego dworca kolejowego (obecnie kompleks turystyczny „Carska” z restauracją o niepowtarzalnej atmosferze i wystroju)
  • z pod skansenu pieszo pokonujemy z przewodnikiem ścieżkę dydaktyczną „Kładka Żebra Żubra” /poruszając się po ścieżkach, kładkach i groblach poznajemy lasy olsowe i olszowo – jesionowe oraz dawne zarastające łąki w dolinie rzeki Narewka.
  • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /
  • powrót busem do Białowieży.

  Istnieje możliwość zakończenie wycieczki biesiadą przy ognisku na Pogorzelcach.

  9. Rejs katamaranem na obserwację przyrody
  Katamaranem który może pomieścić do 10 osób wyprawimy się rzeką Narewką na obserwację przyrody albo rejs rekreacyjny. W trakcie rejsu obserwacja przyrody z katamaranu oraz platform widokowych zlokalizowanych na trasie rejsu. Czas trwania wycieczki 1 godzina.

  W programie:

  • rejs katamaranem rzeką Narewką
  • obserwacja przyrody w dolinie Narewki z katamaranu oraz platform widokowych

  10. Wycieczka rowerami po Puszczy Białowieskiej z biesiadą przy ognisku
  Wycieczka rowerowa samodzielna lub z przewodnikiem która przybliży przyrodę Puszczy Białowieskiej z biesiadą przy ognisku w trakcie wycieczki.
  Czas trwania wycieczki 3 -6 godzin (bez biesiady).

  W programie:

  • wypożyczenie rowerów
  • przejażdżka najciekawszymi fragmentami Puszczy Białowieskiej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości zamawiającego
  • biesiada przy ognisku na uroczysku Pogorzelce w Puszczy Białowieskiej

  11. Wycieczka zaprzęgiem konnym lub „Białowieskim Ekspresem” na Starą Białowieżę z biesiadą przy ognisku
  Wycieczka z przewodnikiem która przybliży otaczającą przyrodę Puszczy Białowieskiej oraz jedno z ciekawszych miejsc w Puszczy Białowieskiej gdzie można zobaczyć wiekowe dęby noszące imiona władców. Czas trwania wycieczki ok 5 godzin.

  W programie:

  • przejażdżka zaprzęgiem konnym lub „Białowieskim Ekspresem” na Starą Białowieżę
  • zwiedzanie Szlaku Dębów Królewskich
  • biesiada przy ognisku na uroczysku Pogorzelce w Puszczy Białowieskiej
  • powrót zaprzęgiem konnym, „Białowieskim Ekspresem” lub busem do Białowieży

  Uwagi praktyczne:
  Zgłoszenie na wycieczki ze względu na dostępność przewodników najpóżniej na co najmniej dzień wcześniej. Zalecamy zaopatrzenie się w odpowiedni ubiór i sprzęt optyczny.
  Kalkulację przygotowujemy indywidualnie.

  Zapisy i ustalenie szczegółów wycieczek oraz rozliczenia: BP „Junior”, e-mail:  jurek@junior.bialystok.pl   tel 85 741 57 20, 602 470 422, 606 256 209

  Kontakt

  Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie wycieczek? Skontaktuj się z nami!

  85 741 57 20

  biuro@junior.bialystok.pl

  Polecamy również

  NASZA OFERTA - SPRAWDŹ