Rezerwacja dla: Wycieczki od 3 do 6 godzin po najbliższej okolicy Białowieży

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Wycieczki od 3 do 6 godzin po najbliższej okolicy Białowieży

Opis

Proponujemy krótkie ciekawe wycieczki z naszym doświadczonym przewodnikiem. Polecamy również dokonania w naszym biurze ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /ubezpieczamy w TU AXA/ oraz zamówienie roweru na czas trwania wycieczki. Terminy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane wycieczkami proszone są wypełnienie i wysłanie faxem lub elektronicznie zamówienia.

1. Białowieski Park Narodowy w pigułce
Czas trwania wycieczki z dojazdami ok. 4,5 godziny. Jest to wycieczka, która pozwoli poznać najbardziej popularne miejsca. Ze względu na odległości miedzy zwiedzanymi miejscami trasę najlepiej pokonać rowerem, bryczką, ciuchcią na kołach „Białowieski Ekspres”, melexem, autokarem lub swoim samochodem.

W programie zwiedzania:

 • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /
 • Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością /
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – zwiedzanie ekspozycji, wstęp na wieżę widokową z której widać panoramę Polany Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich /szlak wśród okazałych starych dębów, nazwanych imionami władców Polski i Litwy/

Istnieje możliwość zakończenia wycieczki ogniskiem z kiełbaskami lub biesiadą na Starej Białowieży  /patrz oferta imprezy incentive/.

 

2. Z wizytą w Rezerwacie Ścisłym 
Czas trwania typowej wycieczki pieszej szlakiem do Dębu Jagiełły trwa ok. 3 godzin. Jest to wycieczka, do miejsca gdzie zachowały się najstarsze drzewostany. Wycieczka wyłącznie z uprawnionym przewodnikiem w grupach nie większych niż 12 osób. Za zgodą Dyrektora Parku można zwiedzać również inne miejsca w Rezerwacie Ścisłym.

W programie zwiedzania:

 • Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością /
 • Rezerwat Ścisły /trasa prowadzi przez grądy, olsy do zwalonego w 1974r Dębu Jagiełły, po trasie ciekawe okazy drzew i roślinności/

 

3. Zwiedzamy zabytki Białowieży
Czas trwania wycieczki w zależności od środka przemieszczania ok. 4-5 godzin. Jest to wycieczka, która pozwoli lepiej poznać zabytki i historię Białowieży. Ze względu na położenie zwiedzanych miejsc w różnych końcach Białowieży odległość miedzy zwiedzanymi miejscami można pokonać pokonać rowerem, bryczką, ciuchcią na kołach „Białowieski Ekspres”, melexem, autokarem, swoim samochodem, a najlepiej pieszo.

W programie zwiedzania:

 • Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością /
 • Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy – we wnętrzu znajduje się kolorowy ikonostas wykonany z chińskiej porcelany
 • Kościół p.w. Św. Teresy z bardzo ciekawym ołtarzem św Huberta
 • Park Dyrekcyjny /zespół budynków z końca XIX wieku oraz Park Krajobrazowy z 1890r/
 • Zespół dworca kolejowego Białowieża Towarowa: drewniany dworzec z końca XIX wieku, budynek kasy, dróżniczówka, pompownia wody

 

4. Wycieczka do Rezerwatu Pokazowego Zwierząt
Czas trwania wycieczki ok. 5-6 godzin. Jest to wycieczka piesza, która pozwoli poznać ltypowe zwierzęta oraz różne typy roślinności występujące w Puszczy Białowieskiej.

W programie zwiedzania:

 • ścieżka dydaktyczna „Puszczańskie Drzewa” / poznajemy lasy grądowe z okazałymi dębami, lipami, jesionami i sosnami/
 • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /
 • ścieżka dydaktyczna „Żebra Żubra” /poruszając się po ścieżkach, kładkach i groblach poznajemy lasy olsowe i olszowo – jesionowe oraz dawne zarastające łąki w dolinie rzeki Narewka.

 

5. Wycieczka do rezerwatu „Wysokie Bagno”
Czas trwania wycieczki ok. 3 godziny. Jest to wycieczka piesza, która pozwoli przybliżyć jeden z ciekawszych, unikalnych fragmentów Puszczy Białowieskiej oraz przedstawić wpływ człowieka.

W programie zwiedzania:

 • fragmenty różnych typów siedliskowych lasu o różnym sposobie zagospodarowania
  pozostałości obecności człowieka /kurhany/
 • Rezerwat Wysokie Bagno /unikalne lasy naturalne/,
 • Dolina rzeki Narewki /ze śladami żerowania bobrów/

 

6. Kolejką wąskotorową na Topiło
Należy dojechać autokarem lub własnym samochodem do Hajnówki. Spotkanie z przewodnikiem przy stacji wyjazdowej kolejek leśnych /100m od drogi po prawej stronie przy wjeĄdzie do Hajnówki z Białowieży/. Następnie kolejką wąskotorową jedziemy do Topiła, zatrzymując się po trasie i zwiedzając najciekawsze przyrodniczo miejsca. Czas trwania wycieczki ok. 5 godzin.

W programie zwiedzania:

 • Topiło – przejażdżka kolejką wąskotorową,
 • ścieżka dydaktyczna „Leśne osobliwości” / prezentuje procesy zachodzące w ekosystemach leśnych oraz niektóre grupy zwierząt i ich nisze ekologiczne/
 • Istnieje możliwośc zorganizowania ogniska z kiełbaskami lub biesiady.

Kontakt

Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie wycieczek? Skontaktuj się z nami!

85 741 57 20

biuro@junior.bialystok.pl

NASZA OFERTA - SPRAWDŹ