Rezerwacja dla: Wycieczki rowerowe po Puszczy Białowieskiej

Wycieczki rowerowe po Puszczy Białowieskiej

Opis

Turystyka rowerowa to najlepsza forma poznania najciekawszych miejsc  Regionu Puszczy Białowieskiej. Przedstawione programy  imprez są propozycjami autorskimi BP „JUNIOR”  i w zależności od oczekiwań grupy mogą ulec zmianie.

Kalkulację wycieczki prześlemy w ciągu kilku dni od daty otrzymania zamówienia.  Ostateczna cena wycieczki rowerowej zależy od ilości uczestników oraz zakresu realizowanych przez nasze Biuro świadczeń. 

TRASA:  Narewka – Mikłaszewo – Leśna – dolina Podrzeczki –  Siemianówka – wieża widokowa w Maruszce – ścieżka ornitologiczna PTOP – Narewka ( ok. 25 km )

W programie:

 • Trasa rowerowa z Narewki przez Mikłaszewo, Leśną, dolinę Podrzeczki do Siemianówki
 • z Siemianówki do wieży ornitologicznej nad Zalewem Siemianówka w Maruszce
 • powrót do Narewki ścieżką ornitologiczną PTOP. Dodatkowo proponujemy ognisko z poczęstunkiem w gospodarstwie agroturystycznym „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce

TRASA: Narewka – Kosy Most – Wilczy Szlak – rezerwat „Głuszec” – Masiewo – Gruszki – Narewka ( ok. 30 km )

W programie:

 • punkt widokowy na Kosym Moście, panorama na dolinę Narewki
 • wycieczka rowerowa najbardziej dzikimi fragmentami Puszczy Białowieskiej przez Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna / Wilczy Szlak, rezerwat Głuszec /
 • Masiewo – drewniana architektura, mini skansen kolejki wąskotorowej
 • Szlak Eustachego, Gruszki
 • Narewka

TRASA: Janowo k/Narewki – droga Narewkowska – Stara Białowieża – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Miejsce Mocy – Białowieża – Janowo ( ok. 46 km )

W programie:

 • droga Narewkowska do Starej Białowieży
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
 • Miejsce Mocy
 • Białowieża / zwiedzanie: Park Pałacowy, Muzeum Przyrodnicze /

Dodatkowo proponujemy ognisko z kiełbaskami na miejscu ogniskowym „Pogorzelce” w Puszczy Białowieskiej

 

Świadczenia przy wszystkich trasach: wypożyczenie roweru, opieka przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, konsumpcja zgodnie z programem.

OFERTA SPECJALNA !!!

WYCIECZKA ROWEROWA POŁĄCZONA ZE SPŁYWEM KAJAKOWYM

TRASA WYCIECZKI ROWEROWEJ: Narewka – Zalew Siemianówka – Narewka ( ok. 20 km )
TRASA SPŁYWU KAJAKOWEGO: Narewka – Lewkowo Stare ( ok. 8 km )

W programie:

 • wycieczka rowerowa nad zalew Siemianówka, miejsca bytowania wielu gatunków ptactwa wodnego
 • Spływ kajakowy do Lewkowa Starego meandrującą rzeką Narewka, trasa spokojna. Po zakończeniu spływu odwiezieniu grupy transportem organizatora do Narewki.Możliwość organizacji ogniska z kiełbaskami.

Świadczenia: wypożyczenie roweru i kajaku, transport kajaków oraz rowerów, ratownik w trakcie spływu, usługi przewodnickie.

 

TRASA: Carski Dworzec – Leśny Amfiteatr – Park Pałacowy / ok. 12 km /
Jest to wycieczka łatwa w większości asfaltem i częściowo drogą żwirową, która pozwoli poznać Białowieżę i najbliższe otoczenie Białowieży. Czas wycieczki do 4 godzin.

W programie:

 • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
 • podziwiamy przyrodę doliny rzeki Narewka
 • zwiedzamy zabytkowy dworzec kolejowy wybudowany na przybycie cara Mikołaja II do Białowieży
 • zwiedzamy Ośrodek Edukacji Leśnej i najbliższe otoczenie, a w szczególności starą żwirownię z czwartorzędowymi zlepieńcami nazywaną „Leśnym Amfiteatrem”

TRASA:  Białowieża – Park Pałacowy – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Stara Białowieża – Białowieża / ok. 21 km /
Jest to już trochę dłuższa  wycieczka, która pozwoli lepiej poznać historię Białowieży oraz typowe zwierzęta i roślinność występującą w Puszczy Białowieskiej.

W programie:

 • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
 • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach obserwujemy typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki oraz poznajemy ich zwyczaje /
 • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

TRASA: Białowieża – Jagiellońskie – Droga Jagiellońska – Obóz powstańców z 1864 roku – Miejsce Mocy – Droga Czerlońska – Czerlonka – Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Pogorzelce – Białowieża / 32 km /
Jest to już wycieczka dla wprawnych rowerzystów, która prowadzi leśnymi duktami i drogami asfaltowymi. Wyprawa pozwoli lepiej poznać historię najbliższej okolicy Białowieży oraz zwierzęta i roślinność występującą w Puszczy Białowieskiej.

W programie:

 • Miejsce obozu powstańców z 1864r
 • Miejsce Mocy /tajemnicze miejsce o silnym promieniowaniu energetycznym/
 • Ciekawe wsie zaszyte w głębi Puszczy /Czerlonka, Budy , Teremiski/
 • Osadę Zwierzyniec z ciekawym parkiem
 • Prywatny skansen we wsi Budy
 • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

TRASA: Masiewo – Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna – Kosy Most – przejazd przez Puszczę drogą Narewkowską – Stara Białowieża – Białowieża ( ok. 35 km )

W programie:

Grupa dowożona jest do Masiewa, a następnie podróżuje rowerami:

 • Masiewo – drewniana architektura, miniskansen kolejki wąskotorowej /dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem/
 • wycieczka rowerowa najbardziej dzikimi fragmentami Puszczy Białowieskiej przez Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna /Wilczy Szlak, rezerwat Głuszec/
 • punkt widokowy na Kosym Moście, panorama na dolinę Narewki
 • przejazd drogą Narewkowską przez najciekawsze fragmenty Puszczy Białowieskiej
 • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

 

Zamówienia: BP „Junior”, e-mail: jurek@junior.bialystok.pl, biuro@junior.bialystok.pl, tel. 85 741 57 20, 602 470 422, 606 256 209.

                                                                                       

Kontakt

Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie wycieczek? Skontaktuj się z nami!

85 741 57 20

biuro@junior.bialystok.pl

NASZA OFERTA - SPRAWDŹ