Rezerwacja dla: Wycieczki rowerowe po Puszczy Białowieskiej


  Wycieczki rowerowe po Puszczy Białowieskiej

  Opis

  Turystyka rowerowa to najlepsza forma poznania najciekawszych miejsc  Regionu Puszczy Białowieskiej. Przedstawione programy  imprez są propozycjami autorskimi BP „JUNIOR”  i w zależności od oczekiwań grupy mogą ulec zmianie.

  Kalkulację wycieczki prześlemy w ciągu kilku dni od daty otrzymania zamówienia.  Ostateczna cena wycieczki rowerowej zależy od ilości uczestników oraz zakresu realizowanych przez nasze Biuro świadczeń. 

  TRASA:  Narewka – Mikłaszewo – Leśna – dolina Podrzeczki –  Siemianówka – wieża widokowa w Maruszce – ścieżka ornitologiczna PTOP – Narewka ( ok. 25 km )

  W programie:

  • Trasa rowerowa z Narewki przez Mikłaszewo, Leśną, dolinę Podrzeczki do Siemianówki
  • z Siemianówki do wieży ornitologicznej nad Zalewem Siemianówka w Maruszce
  • powrót do Narewki ścieżką ornitologiczną PTOP. Dodatkowo proponujemy ognisko z poczęstunkiem w gospodarstwie agroturystycznym „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce

  TRASA: Narewka – Kosy Most – Wilczy Szlak – rezerwat „Głuszec” – Masiewo – Gruszki – Narewka ( ok. 30 km )

  W programie:

  • punkt widokowy na Kosym Moście, panorama na dolinę Narewki
  • wycieczka rowerowa najbardziej dzikimi fragmentami Puszczy Białowieskiej przez Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna / Wilczy Szlak, rezerwat Głuszec /
  • Masiewo – drewniana architektura, mini skansen kolejki wąskotorowej
  • Szlak Eustachego, Gruszki
  • Narewka

  TRASA: Janowo k/Narewki – droga Narewkowska – Stara Białowieża – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Miejsce Mocy – Białowieża – Janowo ( ok. 46 km )

  W programie:

  • droga Narewkowska do Starej Białowieży
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Miejsce Mocy
  • Białowieża / zwiedzanie: Park Pałacowy, Muzeum Przyrodnicze /

  Dodatkowo proponujemy ognisko z kiełbaskami na miejscu ogniskowym „Pogorzelce” w Puszczy Białowieskiej

   

  Świadczenia przy wszystkich trasach: wypożyczenie roweru, opieka przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, konsumpcja zgodnie z programem.

  OFERTA SPECJALNA !!!

  WYCIECZKA ROWEROWA POŁĄCZONA ZE SPŁYWEM KAJAKOWYM

  TRASA WYCIECZKI ROWEROWEJ: Narewka – Zalew Siemianówka – Narewka ( ok. 20 km )
  TRASA SPŁYWU KAJAKOWEGO: Narewka – Lewkowo Stare ( ok. 8 km )

  W programie:

  • wycieczka rowerowa nad zalew Siemianówka, miejsca bytowania wielu gatunków ptactwa wodnego
  • Spływ kajakowy do Lewkowa Starego meandrującą rzeką Narewka, trasa spokojna. Po zakończeniu spływu odwiezieniu grupy transportem organizatora do Narewki. Możliwość organizacji ogniska z kiełbaskami.

  Świadczenia: wypożyczenie roweru i kajaku, transport kajaków oraz rowerów, ratownik w trakcie spływu, usługi przewodnickie.

   

  TRASA: Carski Dworzec – Leśny Amfiteatr – Park Pałacowy / ok. 12 km /
  Jest to wycieczka łatwa w większości asfaltem i częściowo drogą żwirową, która pozwoli poznać Białowieżę i najbliższe otoczenie Białowieży. Czas wycieczki do 4 godzin.

  W programie:

  • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
  • podziwiamy przyrodę doliny rzeki Narewka
  • zwiedzamy zabytkowy dworzec kolejowy wybudowany na przybycie cara Mikołaja II do Białowieży
  • zwiedzamy Ośrodek Edukacji Leśnej i najbliższe otoczenie, a w szczególności starą żwirownię z czwartorzędowymi zlepieńcami nazywaną „Leśnym Amfiteatrem”

  TRASA:  Białowieża – Park Pałacowy – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Stara Białowieża – Białowieża / ok. 21 km /
  Jest to już trochę dłuższa  wycieczka, która pozwoli lepiej poznać historię Białowieży oraz typowe zwierzęta i roślinność występującą w Puszczy Białowieskiej.

  W programie:

  • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
  • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach obserwujemy typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki oraz poznajemy ich zwyczaje /
  • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

  TRASA: Białowieża – Jagiellońskie – Droga Jagiellońska – Obóz powstańców z 1864 roku – Miejsce Mocy – Droga Czerlońska – Czerlonka – Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Pogorzelce – Białowieża / 32 km /
  Jest to już wycieczka dla wprawnych rowerzystów, która prowadzi leśnymi duktami i drogami asfaltowymi. Wyprawa pozwoli lepiej poznać historię najbliższej okolicy Białowieży oraz zwierzęta i roślinność występującą w Puszczy Białowieskiej.

  W programie:

  • Miejsce obozu powstańców z 1864r
  • Miejsce Mocy /tajemnicze miejsce o silnym promieniowaniu energetycznym/
  • Ciekawe wsie zaszyte w głębi Puszczy /Czerlonka, Budy , Teremiski/
  • Osadę Zwierzyniec z ciekawym parkiem
  • Prywatny skansen we wsi Budy
  • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

  TRASA: Masiewo – Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna – Kosy Most – przejazd przez Puszczę drogą Narewkowską – Stara Białowieża – Białowieża ( ok. 35 km )

  W programie:

  Grupa dowożona jest do Masiewa, a następnie podróżuje rowerami:

  • Masiewo – drewniana architektura, miniskansen kolejki wąskotorowej /dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem/
  • wycieczka rowerowa najbardziej dzikimi fragmentami Puszczy Białowieskiej przez Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna /Wilczy Szlak, rezerwat Głuszec/
  • punkt widokowy na Kosym Moście, panorama na dolinę Narewki
  • przejazd drogą Narewkowską przez najciekawsze fragmenty Puszczy Białowieskiej
  • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

   

  Zamówienia: BP „Junior”, e-mail: jurek@junior.bialystok.pl, biuro@junior.bialystok.pl, tel. 85 741 57 20, 602 470 422, 606 256 209.

                                                                                         

  Kontakt

  Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie wycieczek? Skontaktuj się z nami!

  85 741 57 20

  biuro@junior.bialystok.pl

  Polecamy również

  NASZA OFERTA - SPRAWDŹ