Rezerwacja dla: Wycieczki rowerowe

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Wycieczki rowerowe

Opis

Najlepszym środkiem lokomocji na trasach turystycznych Puszczy Białowieskiej jest rower. Dobrze rozwinięta sieć wytyczonych szlaków rowerowych pozwala dotrzeć szybko do najciekawszych miejsc nie zakłócając rytmu życia przyrody. Przedstawiamy wycieczki rowerowe z Białowieży i Narewki. Współpracujemy z wypożyczalniami rowerów w Białowieży, Janowie k/Narewki oraz Siemianówce. W razie potrzeby zabezpieczymy transport rowerów oraz osób do miejsca rozpoczęcia wycieczki, Dla pragnących poznać Puszczę Białowieską przejeżdżając na rowerze przygotowaliśy ofertę weekendowych oraz tygodniowych rajdów rowerowych. W naszym biurze można wykupić wycieczkę w wariancie pełnym lub skorzystać z wybranych świadczeń: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /ubezpieczamy w AXA S.A., zamówić zakwaterowanie, przewodnika, rower, transport.

Białowieża i okolice

Dla turystów mieszkających w Białowieży proponujemy zamówienie w naszym biurze roweru, przewodnika oraz następujące wycieczki rowerowe:

Trasa 1: Wokół Polany Białowieskiej / 6 km /
Jest to łatwa wycieczka rowerowa drogą asfaltową przez Białowieżę i wokół Polany Białowieskiej. Czas trwania wycieczki do 3 godzin.

W trakcie wycieczki poznajemy:

 • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
 • podziwiamy przyrodę doliny rzeki Narewka
 • zwiedzamy zabytkowy dworzec kolejowy wybudowany na przybycie cara Mikołaja II do Białowieży.

Świadczenia: ubezpieczenie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie.

 

Trasa 2: Carski Dworzec – Leśny Amfiteatr – Park Pałacowy / 12 km /
Jest to wycieczka łatwa w większości asfaltem i częściowo drogą żwirową, która pozwoli poznać Białowieżę i najbliższe otoczenie Białowieży. Czas wycieczki do 4 godzin.

W trakcie wycieczki poznajemy:

 • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
 • podziwiamy przyrodę doliny rzeki Narewka
 • zwiedzamy zabytkowy dworzec kolejowy wybudowany na przybycie cara Mikołaja II do Białowieży
 • zwiedzamy Ośrodek Edukacji Leśnej i najbliższe otoczenie, a w szczególności starą żwirownię z czwartorzędowymi zlepieńcami nazywaną „Leśnym Amfiteatrem”

Świadczenia: ubezpieczenie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie.

 

Trasa 3: Białowieża – Park Pałacowy – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Stara Białowieża – Białowieża / 21 km /
Jest to już trochę trudniejsza wycieczka, która pozwoli lepiej poznać historię Białowieży oraz typowe zwierzęta i roślinność występującą w Puszczy Białowieskiej.

W trakcie wycieczki poznajemy:

 • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
 • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach obserwujemy typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki oraz poznajemy ich zwyczaje /
 • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

Świadczenia: ubezpieczenie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie.

 

Trasa 4: Białowieża – Jagiellońskie – Droga Jagiellońska – Obóz powstańców z 1864 roku – Miejsce Mocy – Droga Czerlońska – Czerlonka – Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Pogorzelce – Białowieża / 32 km /
Jest to już wycieczka dla wprawnych rowerzystów, która prowadzi leśnymi duktami i drogami asfaltowymi. Wyprawa pozwoli lepiej poznać historię najbliższej okolicy Białowieży oraz zwierzęta i roślinność występującą w Puszczy Białowieskiej.

W trakcie wycieczki poznajemy:

 • Miejsce obozu powstańców z 1864r
 • Miejsce Mocy /tajemnicze miejsce o silnym promieniowaniu energetycznym/
 • Ciekawe wsie zaszyte w głębi Puszczy /Czerlonka, Budy , Teremiski/
 • Osadę Zwierzyniec z ciekawym parkiem
 • Prywatny skansen we wsi Budy
 • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

Świadczenia: ubezpieczenie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie.

Narewka i okolice

W okolicach Narewki współpracujemy z dwoma wypożyczalniami rowerów w Janowie k/Narewki oraz w Siemianówce w których mogą Państwo zamówić rower. Należy tylko wysłać e-maila lub zamówić telefonicznie podając ilość rowerów, termin oraz nazwisko i telefon kontaktowy do osoby zamawiającej. Po potwierdzeniu przez nas rezerwacji rowery będą czekały na Państwa w wypożyczalni w wyznaczonym terminie. Proponujemy również wycieczki z naszym przewodnikiem oraz posiłek w trakcie lub po zakończeniu wyprawy rowerowej. W razie potrzeby zabezpieczamy transport rowerów. Wycieczki są tak przygotowane żeby kończyły się w miejscu startu. Na parkingu przy wypożyczalni można bezpiecznie zostawić swój samochód. Podane propozycje są ramowe i można zmodyfikować dostosowując do Państwa potrzeb.

WRJ 1. Mała pętla
Trasa: Narewka – Janowo – składnica Szypulowa – Kosy Most – Gruszki – Narewka

Do pokonania jest 18 km trasy rowerowej. Jest to łatwa wycieczka, do 4 godzin która pozwoli poznać:

 • historię Narewki /zwiedzamy kirkut żydowski, cerkiew/
 • otaczającą przyrodę /malownicze doliny rzeki Braszczy i Narewki oraz różne typy roślinności i zwierzęta występujące w tej części Puszczy Białowieskiej/.

Świadczenia: ubezpieczenie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie.

 

WRJ 2. Średnia pętla
Trasa: Narewka – Janowo – składnica Szypulowa – Kosy Most – Uroczysko Wilczy Szlak – Zamosze – Masiewo I – Masiewo II – Olchówka – Guszczewina – Narewka.

Do pokonania jest 36km trasy rowerowej. Jest to trudniejsza wycieczka, która prowadzi miejscami przez dzikie ostępy Puszczy Białowieskiej. Na tej trasie możemy zobaczyć:

 • wilka w swoim naturalnym środowisku
 • dolinę Narewki z punktu widokowego w Kosym Moście
 • stare puszczańskie drzewostany,
 • głazy narzutowy pozostawiony przez lodowiec
 • dobrze zachowane partie borów sosnowych i bagiennych Rezerwatu Głuszec
 • architekturę drewnianą wsi Masiewo I, Masiewo II, Olchówka, Guszczewina
 • XIX wieczny cmentarz ewangelicki wsi Czoło.

Świadczenia: ubezpieczenie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie.

 

WRJ 3. Duża pętla
Trasa: Narewka – Janowo – składnica Szypulowa – Kosy Most – Uroczysko Wilczy Szlak – Zamosze – Masiewo I – ścieżka edukacyjna OTOP Masiewo- Zalew Siemianówka – Leśna – Mikłaszewo – Narewka.

Do pokonania jest 45km trasy rowerowej. Jest to wycieczka dla wytrwałych, która pozwoli poznać typowe zwierzęta oraz różne typy roślinności występujące w Puszczy Białowieskiej. Na tej trasie oprócz tego co możemy zobaczyć na średniej pętli poznajemy również:

 • ścieżkę edukacyjną OTOP z ciekawymi 300 letnimi sosnami i zakochanymi drzewami
 • ornitologiczny punkt widokowy w Maruszce
 • zbiornik Wodny Siemianówka
 • Siemianówka – cerkiew św Jerzego z XVIII wieku
 • „Bobrowa Zagroda” – pokaz tkactwa chodników, obiad regionalny
 • łąki z typowymi dla nadnarwiańskich krajobrazów „brogami”

Świadczenia: ubezpieczenie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie, pokaz rękodzielniczy, obiad regionalny.

 

WRJ 4.  Janowo – droga Narewkowska – Stara Białowieża – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Miejsce Mocy – „Pod dębami” w Świnorojach – Janowo

W programie:

 • droga Narewkowska do Starej Białowieży
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

Ognisko z kiełbaskami

 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  Miejsce Mocy
 • miejsce edukacyjne „Pod dębami” w Świnorojach

Świadczenia: ubezpiecznie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie, ognisko z kiełbaskami.

 

WRJ 5.  Janowo – Lewkowo Stare – Dolina Waliczówki – Janowo

W programie:

 • trasa rowerową z biegiem rzeki Narewki
 • cerkiew św. Piotra i Pawła
 • Doliny Waliczówki, żeremia bobrowe,
 • powrót malowniczą trasą przez Puszczę Ladzką
 • obiad na zakończnie wycieczki

Świadczenia: ubezpieczenie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie, obiad w Janowie

wycieczka rowerowa do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH ORAZ TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH

Godz. 8.30 – zbiórka uczestników wycieczki przy Poczcie w Białowieży, ul. Parkowa 2. Spotkanie z opiekunem grupy, przejazd rowerami na przejście graniczne Białowieża – Piererow w Puszczy Białowieskiej.
Odprawa paszportowo-celna, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie z białoruskim przewodnikiem, wycieczka rowerowa po Puszczy Białowieskiej.

Długość trasy – ok. 55 km,
Czas wycieczki – ok. 9 godzin

Trasa przejazdu: 
Białowieża – przejście graniczne Grudki – Piererow – Jezioro Ladzkie ( piękne jezioro położone w samym środku Puszczy Białowieskiej ) – Kamieniuki ( woliery ze zwierzętami, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, czas wolny na ewentualne zakupy w miejswcowości Kamieniuki ) – Polana Gościnna – przejazd do jednego z największych dębów Puszczy – „Patriarcha, po trasie postój przy ogromnej sośnie „Wielikan ) – siedziba Dziadka Mroza, zwiedzanie oraz postój na odpoczynek – droga „Carski Trakt” ( po trasie mijamy kilka mostków oznakowanych herbami carów rosyjskich ).

Ok. godz. 17.00 – powrót na przejście graniczne Piererow – Białowieża, przekroczenie granicy, powrót do Białowieży.

Koszt organizacji takiej wycieczki jest ustalany indywidualanie i zależy od ilości osób oraz zamawianych świadczeń. W przypadku grup zorganizowanych realizujemy wycieczkę w terminie ustalonym z grupą oraz z indywidualnie ustalonym zakresem świadczeń i trasą.

Proponowane świadczenia: wypożyczenie rowerów, opieka opiekuna grupy-tłumacza, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt ubezpieczenia NNW i KL, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przepustka do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej.

 

Dla turystów indywidualnych

W przypadku turystów indywidulanych zbieramy grupy w terminach najbardziej popularnych. Minimalna ilość uczestników w podanej niżej cenie – 10 osób.

Świadczenia: ubezpieczenie NNW i KL, organizacja przepustek do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, opieka opiekuna grupy-tłumacza, usługi przewodnickie w zwiedzanych obiektach, bilety wstępu.

Koszt wycieczki: 250 zł/os

Terminy wycieczek rowerowych dla turystów indywidualnych:


02 maj 2019r

Zgłoszenia na wycieczki proszę przesyłać na e-mail: biuro@junior.bialystok.pl

 

Rajdy rowerowe

Przez Puszczę Białowieską / 3 dni/

Proponujemy Państwu zakwaterowanie w pensjonacie agroturystycznym „Białowieskie Ustronie” w Janowie k/Narewki który jest doskonałą bazą wypadową na wycieczki rowerowe. Na miejscu mogą Państwo wypożyczyć rower. Proponumemy następujący aktywny sposób na spędzenie weekendu w Puszczy Białowieskiej:

Trasa: Janowo – Narewka – Gruszki – Kosy Most – Janowo – droga Narewkowska – Stara Białowieża – Rezerwat Pokazowy Zwierząt – Białowieża – wokół Polany Białowieskiej – Janowo – spływ kajakiem z Narewki do Lewkowa Starego – powrót rowerem do Janowa

I dzień
Około południa przyjeżdżamy do Narewki i po zakwaterowaniu udajemy się rowerem na wycieczkę rowerową po okolicy. Do pokonania jest 18 km trasy rowerowej. Jest to łatwa wycieczka , która pozwoli poznać:

 • historię Narewki /zwiedzamy kirkut żydowski, cerkiew/
 • Park Przyrodniczy przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach
 • otaczającą przyrodę /malowniczą dolinę rzeki Narewki na Kosym Moście oraz różne typy roślinności i zwierzęta występujące w tej części Puszczy Białowieskiej/.

Wieczorem biesiada przy ognisku.

II dzień
Po śniadaniu udajemy się przez Puszczę drogą Narewkowską do Białowieży zwiedzając po drodze:

 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich na Starej Białowieży
 • Rezerwat Pokazowy Zwierząt

obiad w Białowieży

 • Park Pałacowy
 • Muzeum Przyrodnicze z nowoczesną prezentacją multimedialną
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej
 • wracamy przez Puszczę inną trasą do Janowa

Powrót do Janowa, kolacja. (Dla mniej wprawnych rowerzystów proponujemy odwiezienie rowerów i osób naszym transportem do Janowa).

III dzień
Po śniadaniu, udajemy się na spływ kajakowy z plaży w Narewce do Lewkowa Starego a następnie wycieczkę rowerową z Lewkowa Starego do Janowa, zwiedzając po trasie:

 • Dolinę Waliczówki,  żeremia bobrowe
 • osobliwości przyrodnicze Doliny rzeki Narewki

Wracamy do Janowa, obiad, wykwaterowanie, wyjazd.

Świadczenia: wypożyczenie roweru 3 dni, transport roweru z Janowa do Lewkowa Starego, 2 noclegi, 2 śniadania, biesiada przy ognisku, obiad w Białowieży i Janowie, wypożyczenie kajaku 2-osobowego, transport kajaków.

W razie potrzeby zabezpieczymy przewodnika na wycieczki rowerowe oraz ratownika na spływ.

Polana Białowieska - dolina Leśnej Prawej - dolina Narewki / 3 dni /

Proponujemy dla Państwa w ciekawy i aktywny sposób spędzić weekend w Puszczy Białowieskiej. Obiekt noclegowy w Białowieży wybiorą Państwo według swoich potrzeb. Proponujemy zamówienie całej wycieczki w naszym biurze. Obiekt noclegowy dopasujemy do Państwa potrzeb (nocleg i wyżywienie w cenach obiektu), jeżeli nie mają Państwo swojego roweru – zabezpieczymy rower. Poniżej propozycja wycieczki:

Trasa: Białowieżą – Park Pałacowy – Polana Białowieska –  Rezerwat Pokazowy Zwierząt – Stara Białowieża – Białowieża /nocleg/ – Jagiellońskie – Droga Jagiellońska /obóz powstańców z 1864roku/ – droga Sinicka – Podcerkwa – Droga Olenburska – /Przewłoka/ – Topiło – Droga Olenburska – Podcerkwa  -Droga Sinicka – Droga Jagiellońska – Białowieża / nocleg / – Janowo – Narewka – spływ kajakowy z Narewki do Lewkowa Starego – wycieczka rowerowa doliną Narewki do Janowa

I dzień
Około południa przyjeżdżamy do Białowieży, zakwaterowujemy się, a następnie zwiedzamy Białowieżę:

 • Park Pałacowy
 • Muzeum Przyrodnicze
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej (drewniana architektura Białowieży,  kościół, dolina Narewki, zabudowania dawnego carskiego dworca towarowego (obecnie restauracja „Carska”)
 • trasa edukacyjna „Puszczańskie Drzewa)
 • Rezerwat Pokazowy Zwierząt
 • Stara Białowieża /Szlak Dębów Królewskich/
 • powrót do Białowieży

Obiadokolacja

II dzień (sobota)
Po śniadaniu wyjeżdżamy z Białowieży do Hajnówki rowerem, lub zabezpieczamy transport rowerów i osób do Hajnówki. O godz. 10.00 rejsowym kolejki wąskotorowej jedziemy ze Stacji kolejek Leśnych w Hajnówce, ul. Dzielnicowa do Topiła (1 godz) obserwując w trakcie przejażdżki otaczającą przyrodę. Po przyjeżdzie do Topiła zwiedzamy stawy śródleśne, miniskansen kolejki wąskotorowej, kapliczkę leśną i wracamy rowerem przez Puszczę zwiedzając po trasie najciekawsze miejsca doliny rzeki Leśna Prawa. Powrót do Białowieży, obiadokolacja.

III dzień
Po śniadaniu udajemy się do pensjonatu agroturystycznego „Białowieskie Ustronie” w Janowie k/Narewki, gdzie zostawiamy samochód i możemy wypożyczyć rower. Po wypożyczeniu roweru udajemy się do Narewki skąd płyniemy kajakiem do Lewkowa Starego. Z Lewkowa Starego wracamy dostarczonym rowerem do Janowa obserwując po trasie przyrodę malowniczej Doliny Narewki. Jeżeli mamy więcej czasu proponujemy zwiedzenie Doliny Waliczówki. Po obiedzie, wyjazd z Janowa.

Świadczenia: wypożyczenie roweru 3 dni, transport roweru z Narewki do Lewkowa Starego, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, wypożyczenie kajaku 2-osobowego, transport kajaków.

W razie potrzeby zabezpieczymy usługę przewodnicką, opiekę ratownika oraz transport rowerów i osób z Białowieży do Hajnówki

Z północnej części Puszczy Białowieskiej rowerem / 7 dni/

Proponujemy Państwu aktywne spędzenie tygodnia w Puszczy Białowieskiej. Polecamy zakwaterowanie w północnej części Puszczy Białowieskiej w pensjonacie agroturystycznym „Białowieskie Ustronie” którego lokalizacja sprawia że jest to doskonałe miejsce wypadowe do różnych części Puszczy Białowieskiej. Alternatywnie proponujemy zakwaterowanie na kwaterze agroturystycznej „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce nad Zalewem Siemianówka. W obu miejscach można wypożyczyć rowery. Ramowe programy pobytu:

Tydzień w „Białowieskim Ustroniu” w Janowie k/Narewki:

Do Państwa dyspozycji dwupokojowe studia z łazienką i przedsionkiem w pensjonacie agroturystycznym położonym 1km od Narewki w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej oraz rzeki Narewki. Na miejscu serwowane są domowe posiłki oraz jest ładne miejsce ogniskowe na wieczornego grila czy ognisko.

I dzień 
Przyjazd do Janowa k/Narewki, zakwaterowanie, wypożyczenie roweru, zwiedzanie najbliższej okolicy:

 • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, kamienne kręgi, barć na drzewie, alejka Unii Europejskiej, tablice dydaktyczne, Izba Przyrodnicza /
 • kirkut żydowski
 • cerkiew św Jana w Narewce

Obiadokolacja.

II dzień 
Śniadanie. Wyjazd rowerem lub dowiezienie rowerów i osób do Hajnówki. Realizacja programu:

 • przejazd z Hajnówki do Topiła kolejką wąskotorową
 • zwiedzanie Topiła (stawy leśne, miniskansen kolejki wąskotorowej, kapliczka leśna)
 • wycieczka rowerowa przez Puszczę z Topiła do Białowieży
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy/.

Obiad w Białowieży

 • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • cerkiew św. Mikołaja z porcelanowym ikonostasem,
 • powrót drogą narewkowską przez Puszczę do Janowa

Kolacja grilowa przy ognisku

III dzień
Śniadanie. Wycieczka rowerowa:

 • Trasą rowerową przez Narewkę, Lewkowo Stare do Bondar nad Zalewem
 • Zapora czołowa oraz plaża w Bondarach
 • Plaża w Starym Dworze (dla chętnych możliwość wypożyczenia kajaku oraz zamówienia rejsu stateczkiem po Zalewie)
 • Siemianówka (cerkiew św. Jerzego),
 • wizyta w „Bobrowej Zagrodzie” w Siemianówce, poczęstunek regionalny
 • wieża widokowa w Maruszce
 • powrót ścieżką ornitologiczną PTOP przez Gruszki do Janowa

Przyjazd do miejsca zamieszkania, obiadokolacja

IVdzień
Śniadanie. Wycieczka rowerowa:

 • punkt widokowy na Kosym Moście, panorama na dolinę Narewki, siedliska bobrowe, miejsce dokarmiania żubrów
 • wycieczka rowerowa najbardziej dzikimi fragmentami Puszczy Białowieskiej przez Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna / Wilczy Szlak, rezerwat Głuszec /
 • Masiewo – drewniana architektura, miniskansen kolejki wąskotorowej /dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem/
 • kaplica św. Eustachego w dębie
 • skupisko starych dębów na „Dwornym Grądku”
 • Park Przyrodniczy w Gruszkach

Obiadokolacja

V dzień 
Śniadanie, suchy prowiant na wycieczkę. Wycieczka rowerowa:

 • drogą Narewkowską do Starej Białowieży
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
 • Zwierzyniec (pomnik żubra, leśniczówka)

Obiad w Sioło Budy, zwiedzanie skansenu regionalnego

 • powrót przez Puszczę do Świnoroj
 • miejsce edukacyjne „Pod dębami” w Świnorojach

Powrót do Janowa, kolacja

VI dzień 
Śniadanie. Realizacja programu:

 • Spływ kajakowy rzeką Narewką z Narewki do Lewkowa Starego
 • Wycieczka rowerowa z Lewkowa Starego do Doliny Waliczówki, żeremia bobrowe, obserwacja dzięciołów
 • powrót malowniczą trasą Doliną Narewki do miejsca zamieszkania

Obiadokolacja

VII dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Białowieży. Realizacja programu:

 • piesza wycieczka z przewodnikiem do Rezerwatu Ścisłego. Zwiedzamy Puszczę w stanie pierwotnym gdzie od setek lat nie było ingerencji człowieka.

Obiad w Białowieży, wyjazd

Świadczenia: 6 noclegów, 6 śniadań, 4 obiadokolacje, 2 obiady w Białowieży, obiad w Karczmie Osocznika w Budach, kolacja grilowa, kolacja, posiłek regionalny w Siemianówce, wypożyczenie roweru, wypożyczenie kajaku, transport kajaków i rowerów do Lewkowa, przewodnik na Rezerwat Ścisły.

Kolejność realizacji programu oraz zakres świadczeń może ulec zmianie w zależności od potrzeb klienta.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Tydzień w „Bobrowej Zagrodzie” w Siemianówce nad Zalewem Siemianówka:

Do Państwa dyspozycji część lub cały dom z aneksami kuchennymi wyposażonymi w lodówkę, kuchenkę gazową, niezbędne naczynia. Posiłki prygotowujemy we własnym zakresie. Obiady lub obiadokolacje można zjeść w trakcie wycieczek rowerowych. Wieczorem można skorzystać z grila lub z miejsca ogniskowego.

I dzień
Wieczorem przyjeżdzamy do Siemianówki. Jadąc po trasie możemy zwiedzić ciekawe miejsca oraz zjeść obiadokolację. Po przyjeździe, zakwaterowanie.

II dzień
Po śniadaniu wyruszamy z „Bobrowej Zagrody” i jedziemy do Masiewa po trasie zwiedzamy: Siemianówkę, ornitologiczny punkt widokowy w Maruszce, scieżką edukacyjną OTOP z zakochanymi drzewami, 300 – letnimi sosnami oraz Rezerwatem Siemianówka dojeżdżamy do Masiewa, gdzie można zamówić na kwaterze agroturystycznej obiad. Po obiedzie udajemy się na przejażdżkę ścieżką edukacyjną wokół rezerwatu Głuszec. Po trasie kurhan, dawny cmentarz ewangelicki, miniskansen kolejki wąskotorowej. Następnie wracamy drogą asfaltową przez Olchówkę i Zabrody do Siemianówki

III dzień
Po śniadaniu udajemy się na Plantę. Na Plancie na posesji kwatery agroturystycznej zostawiamy rowery, busem przewożą nas do Narewki i 2 osobowym kajakiem płyniemy z Narewki do Porosłego. Po zakończeniu spływu, wracamy busem na Plantę, konsumujemy obiad i udajemy się na dalszą wycieczkę rowerową do Doliny Waliczówki, a następnie wracamy rowerem do Siemianówki.

IV dzień
Po śniadaniu, jeżeli jest ładna pogoda udajemy się na wycieczkę rowerową nad Zalew Siemianówka. W trakcie wycieczki odwiedzimy dwie plaże jedną na Starym Dworze a drugą w Bondarach. Jest to wycieczka rekareacyjna w czasie której mozemy odpocząć na plaży, na Starym Dworze wypożyczyć kajak lub rower wodny lub zamówić rejs stateczkiem i popływać po Zalewie, podziwiając przepiękną przyrodę. Możemy również przejść się lub przejachać po zaporze czołowej w Bondarach. Dla miłośników obserwacji ptaków proponujemy poranną wyprawę na obserwację ptaków.

V dzień
Po śniadaniu udajemy się samochodem do Janowa gdzie wypożyczamy rower a następnie jedziemy na wycieczkę rowerową przez najdziksze ostępy Obszaru Ochronnego Hwoźna z Wilczym Szlakiem, punktem widokowym na dolinę rzeki Narewka w Kosym Moście oraz Carską Tropiną. Po powrocie do Janowa konsumujemy w pensjonacie obiadokolację i wracamy do Siemianówki.

VI dzień
Po śniadaniu udajemy się samochodem do Białowieży zwiedzając najpierw z przewodnikiem Park Pałacowy, Muzeum Przyrodnicze oraz Rezerwat Ścisły. Po zjedzeniu obiadu wypożyczamy rower i udajemy się na wycieczkę rowerową po Polanie Białowieskej, a następnie Rezerwat Pokazowy Zwierząt oraz Szlak Dębów Królewskich. Wieczorem wracamy samochodem do Siemianówki.

.VII dzień
Po śniadaniu  wyjeżdżamy do Hajnówki. Z Hajnówki jedziemy kolejką wąskotorową na Topiło. Na Topile mamy godzinę czasu do swojej dyspozycji. W tym czasie możemy zwiedzić okoliczne stawy leśne, miniskansen kolejki wąskotorowej oraz kapliczkę leśną, czy też odwiedzić bar „Ostatni Grosz”. Wracamy do Hajnówki. W  restauracji „Leśny Dworek” możemy zjeść obiad, odwiedzić słynny pub „U Wołodzi” z wystrojem w stylu socrealistycznym i udajemy się w drogę powrotną .

Świadczenia: 6 noclegów, wypożyczenie roweru,  wypożyczenie kajaków, transport kajaków i ludzi w trakcie spływu, przewodnik na Rezerwat Ścisły.

W razie potrzeby zabezpieczymy Państwu obiady i obiadokolacje w trakcie realizacji programu.

Z Białowieży rowerem / 7 dni/

Trasa: Rowerem po Puszczy Białowieskiej z Białowieży /7 dni/

Proponujemy zakwaterowanie w zależności od Państwa oczekiwań w hotelu, pensjonacie lub na kwaterze agroturystycznej. Obiekt noclegowy mogą Państwo sami wybrać z oferty na naszym portalu lub skorzystać z naszego doradztwa w tym zakresie. Szczegółowy program dostosujemy do Państwa potrzeb i możliwości.

Ramowy program:

I dzień
Przyjazd do Białowieży, zakwaterowanie. Obiadokolacja

II dzień
Po śniadaniu udajemy się na wycieczkę rowerową zwiedzając Polanę Białowieską (po trasie drewniana zabudowa Białowieży, Kościół św. Teresy, budynki dawnego carskiego dworca towarowego-obecnie restauracja „Carska”, ścieżkę edukacyjną „Puszczańskie Drzewa” do Rezerwatu Pokazowego, Rezerwat Pokazowy Zwierząt, Szlak Dębów Królewskich oraz Wielkich Książąt Litewskich na Starej Białowieży. Powrót przez Pogorzelce. Obiadokolacja.

III dzień
Po śniadaniu udajemy się na wycieczkę rowerową trasą:

Białowieża – Jagiellońskie – Droga Jagiellońska – Obóz powstańców z 1864 roku – Miejsce Mocy – Droga Czerlońska – Czerlonka – Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Pogorzelce – Białowieża / 32 km /
Jest to już wycieczka dla wprawnych rowerzystów, która prowadzi leśnymi duktami i drogami asfaltowymi.

W trakcie wycieczki poznajemy:

 • Miejsce obozu powstańców z 1864r
 • Miejsce Mocy /tajemnicze miejsce o silnym promieniowaniu energetycznym/
 • Ciekawe wsie zaszyte w głębi Puszczy /Czerlonka, Budy , Teremiski/
 • Osadę Zwierzyniec z ciekawym parkiem
 • Prywatny skansen we wsi Budy

Obiadokolacja

IVdzień
Po śniadaniu udajemy się rowerem drogą narewkowską najpierw na Kosy Most a następnie do Masiewa i Janowa. Jadąc rowerami, a miejscami idąc pieszo poznajemy najdziksze ostępy Obszaru Ochronnego Hwoźna z Wilczym Szlakiem, punktem widokowym na dolinę rzeki Narewka w Kosym Moście oraz Carską Tropiną. Po przyjeździe do Janowa i zjedzeniu obiadokolacji wracamy do Białowieży samochodem osobowym lub busem. Rowery zostawiamy w bezpiecznym miejscu w pensjonacie agroturystycznym w Janowie.

V dzień

Po śniadaniu wyjeżdżamy samochodem lub busem do Janowa i najpierw płyniemy 2-osobowym kajakiem z Narewki do Lewkowa Starego a następnie kontynujemy naszą wycieczkę rowerową z Lewkowa do Doliny Waliczówki, wzdłuż doliny Narewki do Narewki, a następnie drogą narewkowską do Białowieży. Obiadokolacja.

VI dzień
Po śniadaniu udajemy się rowerem do Hajnówki (istnieje możliwość transportu osób i rowerów), a następnie o godz. 10.00 wyjeżdżamy rejsowym kursem kolejki wąskotorowej z Hajnówki do Topiła. W Topile zwiedzamy stawy leśne, ekspozycję starej kolejki wąskotorowej, kapliczkę leśną a następnie wyruszamy przez Puszczę do Białowieży. Powrót do Białowieży, obiadokolacja.

VII dzień
W godzinach porannych możemy zrobić wycieczkę pieszą z przewodnikiem do Rezerwatu Ścisłego (3 godz), a następnie po śniadaniu, wykwaterować się i wyjechać.

Świadczenia: wypożyczenie roweru 5 dni, transport osób na trasie Janowo-Białowieża-Janowo, 6 noclegów, 6 śniadań, 6 obiadokolacji, przewodnik na Rezerwat Ścisły.

Istnieje możliwość zmiany kolejności realizacji programu. Proponujemy również rozważenie wersji: 4 noclegi w Białowieży, 2 noclegi w pensjonacie agroturystycznym „Białowieskie Ustronie” w Janowie k/Narewki w celu lepszego poznania północnej części Puszczy Białowieskiej.

Kontakt

Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie wycieczek? Skontaktuj się z nami!

85 741 57 20

biuro@junior.bialystok.pl

Proponujemy również

NASZA OFERTA - SPRAWDŹ