Rezerwacja dla: Zielone szkoły


  Zielone szkoły

  Opis

  Zapraszamy dzieci, młodzież szkolną oraz nauczycieli na poznanie najciekawszych miejsc  Regionu Puszczy Białowieskiej. Przedstawione programy  imprez są propozycjami ramowymi i w zależności od oczekiwań grupy mogą ulec zmianie. Proponujemy również transport autokarem z miejsca zamieszkania lub zabezpieczenie przejazdów lokalnych w przypadku  przyjazdu pociągiem do Białegostoku.

  Kalkulację „Zielonej Szkoły”  prześlemy w ciągu kilku dni od daty otrzymania zamówienia.  Cena  imprezy zależy od ilości uczestników oraz zakresu realizowanych przez nasze Biuro świadczeń. Bezpłatnie 1 opiekun na 15 osób.

  Zakwaterowanie: pensjonaty, zajazdy w Białowieży, Hajnówce i innych miejscach regionu Puszczy Białowieskiej, pokoje 2, 3, 4 – osobowe z łazienkami.

  ZS 1. Zielona szkoła w północnej części Puszczy Białowieskiej

  Ramowy program pobytu 5-dniowego dla grup ze szkół podstawowych klasy I-VI

  I dzień: 
  Przyjazd do Narewki, spotkanie z przewodnikiem, obiad, zwiedzanie:

  • Park Przyrodniczy Gruszkach (Izba Przyrodniczo-Leśna, zegar słoneczny i przyrodniczy, Miejsce Mocy, barć na drzewie, alejka Unii Europejskiej, zwierzęca jadłodajnia, skupisko starych dębów na Dwornym Grądku, plac zabaw)
  • poznajemy historię i zabytki Narewki: kirkut żydowski, cerkiew św. Jana, kościół
  • wizyta w Galerii Tamary Sołoniewicz

  Zakwaterowanie, kolacja.

  II dzień: 
  Śniadanie. Realizacja programu turystycznego:

  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej, wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • przejazd „Białowieskim Ekspresem” pojazdem stylizowanym na zabytkową ciuchcię
  • ognisko z kiełbaskami
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Ścieżka dydaktyczna Puszczańskie Drzewa – piesza wyprawa po grądach Puszczy Białowieskiej

  Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja

  III dzień: 
  Śniadanie. Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce:

  • „Wykonaj garnek lub uwiecznij zwierzę w glinie” – warsztaty plastyczne /pokaz obróbki gliny na kole garncarskim, wykonywanie przez uczestników garnuszków i figurek zwierząt z gliny/
  • „Co można wykonać z lnu – zapoznanie z procesem obróbki lnu i tkania chodników, zajęcia praktyczne przy kołowrotku i krośnie
  • „Co można wykonać z wosku” – prezentacja i próba sił
  • „Co można zrobić z mleka” – wykonywanie masła i sera starymi metodami
  • „Od ziarenka do bochenka” – pokazanie całego procesu powstawania bochenka chleba/sianie, koszenie, młócenie, przesiewanie wymłóconego zboża, mielenie/, wypiek tradycyjnym metodami pieczenie chleba
  • degustacja wykonanych wyrobów /ser biały, masło, chleb wiejski, bułka drożdżówka, konfitury domowe, mleka prosto od krowy, kompot, warzywa sezonowe/
  • „myśliwski tor przeszkód” – zespołowa rywalizacja na specjalnym torze przeszkód
  • „turniej łuczniczy” – indywidualna rywalizacja w strzelaniu z łuku do makiet zwierząt
  • Przejażdżka zaprzęgiem typu bonanza
  • Zapoznanie z typowymi zajęciami w gospodarstwie rolnym
  • Obserwacja życia bocianów w gnieździe

  Wyjazd nad zalew Siemianówka do: wieży ornitologicznej w Maruszce – obserwacja przyrody na rozlewiskach zalewu Siemianówka a następnie nad zaporę czołową w Bondarach
  Obiadokolacja

  IV dzień: 
  Śniadanie. Realizacja programu turystycznego:

  • przejażdżka kolejką wąskotorową z Hajnówki do Doliny Leśnej, przejście kładką turystyczną, powrót kolejką do Hajnówki
  • zwiedzanie soboru św. Trójcy w Hajnówce (miejsce dorocznych Międzynarodowych Festiwali Muzyki Cerkiewnej)
  • wizyta w Parku Miniatur lub Muzeum Białoruskim lub Muzeum Kowalstwa
  • godzinny pobyt w Parku Wodnym w Hajnówce
  • obiad
  • wizyta w Chatce Baby Jagi w Orzeszkowie (poznawanie tajemnic Baby Jagi)

  Powrót do miejsca zamieszkania, kolacja.

  V dzień: 
  Śniadanie, wykwaterowanie. Realizacja programu turystycznego:

  • piesza wycieczka z przewodnikiem wokół Rezerwatu Głuszec.  Jest to szlak okrężny wokół dawnego rezerwatu „Głuszec” włączonego w 1996r do Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam torfowiska wysokie i wiele gatunków chronionych roślin (np. widłak cyprysowy) oraz stacja kolejki wąskotorowej z zabytkową lokomotywką i wagonikiem.
  • drewniana architektura wsi Masiewo

  Obiad, wyjazd do domu.

  Świadczenia: 4 noclegi, 4 śniadania, 2 obiadokolacje, 3 obiady, 2 kolacje, ognisko z kiełbaskami, degustacja wiejskich specjałów, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżka kolejką wąskotorową, drezynami oraz zaprzęgiem typu bonanza, zajęcia edukacyjne, godzinny pobyt w Parku Wodnym.

  Ramowy program pobytu 5-dniowego dla grup ze szkół podstawowych VII-VIII 

  I-II dzień: 
  Program jak  ofercie dla szkół podstawowych kl I-VI

  III dzień: 
  Śniadanie. Realizacja programu turystycznego w grupie maksymalnie 24-osobowej lub podział grupy na 2 równe części realizujące program wymiennie:

  • wycieczka rowerowa po Puszczy Białowieskiej trasą rowerową z Siemianówki do Narewki
  • odpoczynek oraz obiad
  • spływ kajakowy rzeką Narewką

  Powrót do miejsca zamieszkania, kolacja

  IV-V dzień: 
  Program jak  ofercie dla szkół podstawowych kl I-VI

  Świadczenia: 4 noclegi, 4 śniadania, 2 obiadokolacje, 3 obiady, 2 kolacje, ognisko z kiełbaskami, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżka kolejką wąskotorową oraz drezynami,  godzinny pobyt w Parku Wodnym, spływ kajakowy, wycieczka rowerowa.

  Ramowy program pobytu 5-dniowego dla grup ze szkół licealnych

  I dzień: 
  Przyjazd do Narewki, spotkanie z przewodnikiem, obiad, zwiedzanie:

  • Park Przyrodniczy Gruszkach (Izba Przyrodniczo-Leśna, zegar słoneczny i przyrodniczy, Miejsce Mocy, barć na drzewie, alejka Unii Europejskiej, zwierzęca jadłodajnia, skupisko starych dębów na Dwornym Grądku, plac zabaw)
  • poznajemy historię i zabytki Narewki: kirkut żydowski, cerkiew św. Jana, kościół
  • zajęcia edukacyjne na Kosym Moście w dolinie Narewki na terenie Obszaru Ochrony Ścisłej Hwoźna

  Zakwaterowanie, kolacja.

  II dzień: 
  Śniadanie. Realizacja programu turystycznego:

  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej, wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • Rezerwat Ścisły – 3-godzinna wyprawa do najbardziej chronionych obszarów Puszczy Białowieskiej
  • ognisko z kiełbaskami
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,

  Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja

  III dzień:

  Śniadanie. Realizacja programu turystycznego – proponujemy podział grupy na 2 równe części realizujące program wymiennie:

  • piesza wycieczka z przewodnikiem wokół Rezerwatu Głuszec.  Jest to szlak okrężny wokół dawnego rezerwatu „Głuszec” włączonego w 1996r do Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam torfowiska wysokie i wiele gatunków chronionych roślin (np. widłak cyprysowy) oraz stacja kolejki wąskotorowej z zabytkową lokomotywką i wagonikiem. Zajęcia edukacyjne w terenie
  • odpoczynek oraz obiad
  • spływ kajakowy rzeką Narewką

  Powrót do miejsca zamieszkania, kolacja

  IV dzień: 
  Śniadanie. Realizacja programu turystycznego:

  • przejażdżka kolejką wąskotorową z Hajnówki do Doliny Leśnej, zajęcia edukacyjne w terenie, powrót kolejką do Hajnówki
  • zwiedzanie soboru św. Trójcy w Hajnówce (miejsce dorocznych Międzynarodowych Festiwali Muzyki Cerkiewnej)
  • obiad
  • wycieczka rowerowa po Puszczy Białowieskiej

  Powrót do miejsca zamieszkania, kolacja.

  V dzień: 
  Śniadanie, wykwaterowanie. Realizacja programu turystycznego:

  • piesza wyprawa z ornitologiem na zalew Siemianówka, obserwacja ptaków.
  • zapora czołowa w Bondarach, wpływ zmian w dolinie Narwi na środowisko naturalne.

  Obiad, wyjazd do domu.

  Świadczenia: 4 noclegi, 4 śniadania, 2 obiadokolacje, 4 obiady, 3 kolacje, ognisko z kiełbaskami, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżka kolejką wąskotorową i drezynami, spływ kajakowy, wypożyczenie i transport rowerów.

  Przy wszystkich grupach: dojazd transportem własnym lub naszego biura. Proponujemy również dojazd PKP do Białegostoku oraz transfery lokalne.

  ZS 2. Zielone szkoły w Białowieży lub Hajnówce

  I dzień
  Przyjazd do miejscowości Gruszki w północnej części Puszczy Białowieskiej, zwiedzanie:

  • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, kamienne kręgi, barć na drzewie, alejka Unii Europejskiej, tablice dydaktyczne/
  • piesza wycieczka z przewodnikiem wokół Rezerwatu Głuszec.  Jest to szlak okrężny wokół dawnego rezerwatu „Głuszec” włączonego w 1996r do Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam torfowiska wysokie i wiele gatunków chronionych roślin (np. widłak cyprysowy) oraz stacja kolejki wąskotorowej z zabytkową lokomotywką i wagonikiem. Zajęcia edukacyjne w terenie
  • Przyjazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja

  II dzień
  Śniadanie. Realizacja programu turystycznego:

  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej, wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym, cerkiew św. Mikołaja z ciekawym ceramicznym ikonostasem.

  Obiad.

  • piesza wycieczka z przewodnikiem do Rezerwatu Ścisłego. Zwiedzamy Puszczę w stanie pierwotnym gdzie od setek lat nie było ingerencji człowieka.

  Kolacja

  III dzień 
  Śniadanie. Wycieczka rowerowa po Polanie Białowieskiej:

  • architektura drewniana Białowieży,
  • kościół św. Teresy, z oryginalnym ołtarzem św. Huberta wykonanym z rogów i korzeni
  • Park Dyrekcyjny, siedziba nadleśnictwa Białowieża
  • Ścieżka dydaktyczna „Krajobrazy Puszczy” w tym przez jego najciekawszy fragment w rezerwacie „Wysokie Bagno”,
  • obiad
  •  wycieczka drezynami napędzanymi siłą mięśni uczestników do Miejsca Mocy
  • kolacja

  IV dzień 
  Śniadanie, suchy prowiant na drogę. Wycieczka piesza lub rowerowa:

  • Skansen regionalny w Białowieży
  • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Ścieżka dydaktyczna „Puszczańskie drzewa” przez grądy
  • Obiadokolacja

  V dzień:

  Śniadanie. Przyjazd do gospodarstwa agroturystycznego „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce – realizacja programu:

  • Pokaz wypieku chleba
  • Wykonywanie masła i sera
  • Przejażdżka zaprzęgiem typu „bonanza” po okolicy
  • Pokaz rękodzielniczy tkania chodników, wykonywania garnków na kole garncarskim, wykonywania świec z wosku
  • Myśliwski tor przeszkód oraz turniej łuczniczy

  Degustacja wykonanych wyrobów, obiad regionalny:
  Wyjazd z Siemianówki

  lub

  Śniadanie, wykwaterowanie. Realizacja programu turystycznego:

  • piesza wyprawa z ornitologiem na zalew Siemianówka, obserwacja ptaków.
  • zapora czołowa w Bondarach, wpływ zmian w dolinie Narwi na środowisko naturalne.

  Obiad, wyjazd do domu.

  Świadczenia: 4 osobodni / noclegi + wyżywienie 3 x dziennie /, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazd drezynami, wypożyczenie rowerów, transport rowerów i osób, 1 opiekun na 10 osób gratis.

  Proponujemy: dojazd transportem własnym lub naszego biura. Proponujemy również dojazd PKP do Białegostoku oraz transfery lokalne.

   

  Kontakt

  Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie wycieczek? Skontaktuj się z nami!

  85 741 57 20

  biuro@junior.bialystok.pl

  Polecamy również

  NASZA OFERTA - SPRAWDŹ