WIZY NA BIAŁORUŚ

Biuro Podróży „Junior” w Białymstoku oferuje pomoc przy uzyskaniu wiz dla osób udających się na Białoruś. W Konsulacie Republiki Białoruś w Białymstoku wszystkim zainteresowanym załatwiamy wizy zarówno w trybie normalnym jak i ekspresowym. W przypadku wiz wyrabianych w trybie normalnym cała procedura wizowa trwa w Konsulacie około 7 dni a w przypadku wiz ekspresowych  1 – 2 dni.

W sprawach wizowych zapraszamy do naszych biur:

 • ul. Elektryczna 1, 15-080 Białystok, tel. ( 85 ) 874 43 93, niski parter, pokój nr P1 ( 50 m od siedziby Konsulatu Republiki Białoruś )
 • ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax ( 85 ) 741 57 20, tel. ( 85 ) 744 43 26

e-mail: biuro@junior.bialystok.plaxa@junior.bialystok.pl

 

Do wyrobienia wizy turystycznej i krótkoterminowej służbowej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Paszport
 • Kserokopia strony paszportu ze zdjęciem
 • poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

Pozostałe niezbędne dokumenty dotyczące zamawianych usług turystycznych na Białorusi oraz specjalne ubezpieczenie NNW i KL TU AXA SA na Białoruś załatwia nasze Biuro.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Wszelkich informacji na ten temat udzielamy pod naszymi numerami telefonów w Białymstoku ( 85 ) 741 57 20, ( 85 ) 744 43 26 oraz 606 256 209.

Wszystkim osobom planującym turystyczny i służbowy wyjazd na Białoruś proponujemy:

 • rezerwację noclegów i wyżywienia
 • usługi przewodnickie i transportowe
 • atrakcyjny program turystyczny
 • ubezpieczenie KL i NNW
 • opiekę licencjonowanego pilota z jęz. rosyjskim ( przy grupach zorganizowanych )

UWAGA: wizy turystyczne mogą być tylko jednokrotne i są wydawane maksymalnie na okres do 30 dni. Wizy krótkoterminowe służbowe mogą być tylko jedno- lub dwukrotne i są wydawane także maksymalnie na okres 30 dni.

Pośredniczymy również przy wyrabianiu białoruskich wiz tranzytowych, wiz długoterminowych  dla kierowców firm transportowych oraz służbowych wiz długoterminowych dla firm i instytucji.

Dla uzyskania wizy długoterminowej dla kierowców firm transportowych potrzebne są następujące dokumenty:

 • Paszport z wstawioną już wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )
 • Kserokopia strony paszportu z docelową wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )
 • Kserokopia prawa jazdy potwierdzona przez Pracodawcę
 • poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem
 • Ubezpieczenie NNW i KL  – MY wystawiamy na miejscu
 • Kserokopia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób
 • Oryginał zaświadczenia o przynależności do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 • Kserokopia umowy o pracę
 • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie białoruskich wiz tranzytowych lub docelowych wraz z wymienieniem nazwisk kierowców którym mają być wyrobione wizy

UWAGA: Wizy tranzytowe wydawane są na okres ważności rosyjskiej wizy docelowej, nie dłużej jednak niż na rok.  Wizy długoterminowe są wydawane na okres 3 miesięcy lub jednego roku.

Dla uzyskania wizy długoterminowej służbowej dla pracowników  firm i instytucji potrzebne są
następując
e dokumenty:

 • poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem
 • paszport
 • Ubezpieczenie NNW i KL – wystawiamy na miejscu
 • Kserokopia Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS
 • Oryginał zaproszenia od białoruskiej instytucji lub kontrahenta wystawione według specjalnego wzoru
 • Kserokopia umowy o pracę osoby ubiegającej się o wizę
 • Oryginał wypisu z ewidencji przedsiębiorców białoruskiego kontrahenta
 • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie długoterminowych  wiz służbowych wraz z wymienieniem nazwisk osób którym mają być wyrobione wizy

WNIOSEK WIZOWY

 

Niniejszy wniosek wizowy wypełnia się komputerowo za pomocą programu Adobe Reader. W przypadku, jeżeli na Państwa komputerze nie jest zainstalowany w/w program lub powstały inne kłopoty przy wypełnieniu, prosze ściągnąć ostatnią wersje Adobe Reader tu (program rozpowszechnia się bezpłatnie)

W celu komputerowego wypełnienia wniosku:

 • Otwórz wypełniany wniosek wizowy za pomocą programy Adobe Reader bezpośrednio ze strony internetowej.
 • Ustaw kursor na rubrykę Nazwisko (naciśnij lewy przycisk myszy).
 • Wypełnij rubrykę Nazwisko.
 • Przejdź do następnej rubryki poprzez przyciskanie kławiszu TAB.
 • Przemieszczać się po formularzu wniosku wizowego można również przyciskając lewy przycisk myszy w odpowiednich rubrykach.
 • Przy naprowadzeniu kursora (nie przyciskając żadnych kławisz myszy) na rubrykę, w formie wniosku pojawia się wzór wypełnienia tej rubryki.
 • Po wypełnieniu wszystkich rubryk formy wniosku wizowego i sprawdzenia zgodności podanych w nich informacji niezbędne jest wydrukowanie wniosku wizowego oraz jego podpisanie.

UWAGA:
Z dniem 1 lipca 2013r Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku będzie przyjmował wnioski wizowe wypełnione wyłącznie komputerowo. Wnioski wizowe wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane.

Świadczymy usługi komputerowego wypełniania wniosków wizowych dla klientów. Zapraszamy do naszych Biur przy ul. Elektrycznej 1 oraz przy ul. Stołecznej 25.