Rezerwacja dla: Przejażdżki drezynami

Przejażdżki drezynami

Opis

Autor zdjęć – Marcin Grześ, Białowieskie Drezyny”

W związku z epidemią COVID-19 wycieczki drezynami są zawieszone do odwołania. 

Zapraszamy na aktywny wypoczynek z drezynami ręcznymi w Białowieży. W okresie letnim przejażdżki drezynami organizujemy codziennie. Wybierając trasę prosimy o przemyślaną decyzję i właściwą ocenę swoich możliwości.

Drezyny ręczne są to lekkie pojazdy szynowe napędzane siłą mięśni przez  pasażerów. Każda drezyna posiada dwie ławki które łącznie dają około 8 – 10 miejsc siedzących oraz jest od 2 do 4 miejsc stojących do napędzania. Fabrycznie każda drezyna zabierze około 12 osób. W okresie epidemii zmniejszyliśmy liczbę miejsc do 10 osób na drezynę. Dysponujemy czterema drezynami i możemy wziąć łącznie do około 48 osób (w okresie epidemii do 40 osób). Średnia prędkość wynosi około 5-15 km/h zaś maksymalna ok. 20 km/h przy zjazdach z wzniesienia.
Trasa przejazdu przebiega od dawnej stacji Białowieża Towarową przez Grudki do Miejsce Mocy i z powrotem lub krótka trasa ze stacji Białowieża Towarowa do przejazdu obok stacji Białowieża Pałac i z powrotem. W trakcie przejażdżki można pooddychać świeżym powietrzem, spalić kalorie i jednocześnie podziwiać piękno prastarego lasu. To swoista siłownia na świeżym powietrzu i połączenie przyjemnego z pożytecznym.
Szczególnie polecamy przejazdy do słynnego Miejsca Mocy do którego podjeżdżamy w odległości kilkudziesięciu metrów.

Posiadamy cztery drezyny 12-osobowe.

Proponujemy:

 • wycieczki otwarte realizowane wg rozkładu jazdy
 • wyjazdy indywidualne  – wypożyczenia drezyny wraz z opiekunem grupy wg indywidualnych ustaleń 

Wszystkie wycieczki otwarte posiadają indywidualny rozkład jazdy. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie ze względów logistycznych.
Ostateczny czas przejazdu zależy od gości napędzających pojazd. Miejscem startu jest stacja Białowieża Towarowa – przejazd kolejowy gdzie znajduje się nasza baza. Wraz z grupą jedzie dróżnik przejazdowy. 

Jak się przygotować na wycieczkę:
• Zalecamy zaopatrzyć się w napoje oraz przy dłuższych przejazdach ewentualne przekąski do uzupełnienia sił. Uprzedzamy że po drodze nie będzie miejsca do zaopatrzenia się w odpowiednie artykuły spożywcze.
• Ubrania z zamykanymi kieszeniami w celu nie zgubienia drobiazgów typu klucze, dokumenty.
• Aparaty fotograficzne które można używać podczas postojów w celu zrobienia pamiątki.

PROPONUJEMY AKTUALNIE TRASY DO WYBORU
Start i powrót Białowieża ul. Stacja Kolejowa – przejazd kolejowy

ZIELONA Białowieża Towarowa – Białowieża Pałac – Białowieża Towarowa
Czas przejazdu ok 35 minut, długość trasy w obie strony 4 km

POMARAŃCZOWA  Białowieża Towarowa – Grudki – Białowieża Towarowa
Czas przejazdu ok. 60 minut, długość trasy w obie strony 7 km

CZERWONA Białowieża Towarowa – Miejsce Mocy – Białowieża Towarowa
Czas przejazdu ok 2 godz, długość trasy 14 km (w tym ok 20 minut postoju na Miejscu Mocy)

RYKOWISKO – NOCNA TRASA Białowieża Towarowa – Miejsce Mocy – Białowieża Towarowa
Czas przejazdu ok 3 godz, długość trasy 14 km (w tym postój na Miejscu Mocy)

Wycieczki otwarte –  wspólny wyjazd z innymi osobami wg wybranej trasy 

⇒ od 05 października 2020 do 29 listopada 2020 w weekendy (w pozostałe dni na zamówienie).
♦ Na wycieczkach otwartych są obowiązkowe maseczki!

Wykupują Państwo tylko bilet, a nie wynajmują całą drezynę. Grafik wyjazdów wygląda następująco.

Trasa zielona do Białowieży Pałac (35 minut w obie strony) 
Od 05.10.2020 do 29.11.2020 odjazdy w każdą sobotę i niedzielę: 10:00, 15:00
Bilet normalny: 17 zł
Bilet ulgowy: 14 zl
Trasa pomarańczowa do Grudek (60 min w obie strony): 

Od 05.10.2020 do 29.11.2020 odjazdy w każdą sobotę i niedzielę: 11:00

Bilet normalny: 25 zł
Bilet ulgowy: 21 zł

Trasa czerwona do Miejsca Mocy (2h w obie strony):
Od 05.10.2020 do 29.11.2020 odjazdy w każdą sobotę i niedzielę: 12:30
Bilet normalny: 36 zł
Bilet ulgowy: 30 zł.
Nocna trasa RYKOWISKO (3h w obie strony):
Odjazdy – rezerwacja minimum 48 godzin wcześniej
Bilet normalny: 50 zł
Bilet ulgowy: 45 zł.
Uwaga:
Ten rozkład będzie obowiązywał:do 29 listopada 2020r.
Wcześniejsza rezerwacja przejazdu gwarancją przejazdu w wybranej przez Państwo godzinie. Trzeba tylko zamawiając wybrać datę, trasę i godzinę przejazdu. Otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rezerwacji lub w przypadku braku miejsc propozycję najbliższego wyjazdu. Trzeba z tym potwierdzeniem zjawić się najpóźniej 15 minut przed godziną odjazdu. Późniejsze przybycie nie gwarantuje ważności rezerwacji. Przy wcześniejszym opłaceniu na konto za potwierdzoną rezerwację – rezerwacja ważna do godziny odjazdu.
REZERWACJA PRZEJAŻDŻKI  –  tel. 791 792 044, 85 741 57 20, biuro@junior.bialystok.pl

Regulamin wycieczek drezynami ręcznymi.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
Białowieskie Drezyny – oznacza markę prowadzoną przez Usługi Turystyczno – Kolejowe Marcin Grześ z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Pod Krzywą 12, NIP: 5422961262.

  1. Każda wycieczka odbywa się pod nadzorem przedstawiciela Białowieskich Drezyn zwanym dalej Dowódcą Drezyny.
  2. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest akceptacja regulaminu.
  3. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do słuchania poleceń Dowódcy Drezyny.
  4. Wycieczka odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką Dowódcy Drezyny. Wszelkie zmiany związane z rozkładem odbywają się za zgodą Dowódcy.
  5. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani stawić się zameldować się u Dowódcy Drezyny w punkcie ustalonego startu minimum 15 minut przed odjazdem w przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana, bez prawa zwrotu opłaty za przejazd.
  6. Popychanie drezyny dopuszcza się tylko wtedy, gdy drezyna wjeżdża pod górę i wysiadanie następuje przy bardzo wolnym toczeniu się pojazdu. Wysiadanie może następować tylko z tylnej części drezyny. Przy popychaniu drezyny należy zwrócić na nierówności podłoża oraz śliskie podkłady (np. po deszczu), co może spowodować upadek.
  7. Drezyny rozłączone nie mogą jechać w odległości mniejszej niż 10 metrów.
  8. Bagaże przewozi się pod ławkami lub na ławce w sposób nie zagrażający bezpieczeństwa pozostałych uczestników wycieczki. Dowódca Drezyny ma prawo polecić zmianę lokalizacji bagażu.
  9. Wycieczka z bagażem wielkogabarytowym (rowery, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie) odbywa się wyłącznie za zgodą Dowódcy Drezyny. Bagaż wielkogabarytowy jest przewożony pod nadzorem i pod odpowiedzialnością uczestnika wycieczki.
  10. Przejazd zwierząt odbywa się pod nadzorem i za odpowiedzialnością opiekuna zwierzęcia. Na wycieczkach otwartych gdzie znajdują się inni uczestnicy dopuszcza się zabranie zwierząt wyłącznie za zgodą pozostałych uczestników i Dowódcy Drezyny. W przypadku wystąpienia zachowania zwierzęcia w sposób zagrażający bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom wycieczki oraz samego zwierzęcia Dowódca Drezyny ma prawo poprosić opiekuna i zwierzęcia o opuszczenie drezyny bez prawa zwrotu opłaty za przejazd.
  11. Dzieci uczestniczą w wycieczce pod nadzorem opiekuna.
  12. Dowódca Drezyny ma prawo odmówić i przerwać realizację wycieczki w dowolnym momencie jeśli uzna iż, zachowanie uczestników wycieczki będzie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników lub wystąpienia ryzyka zniszczenia drezyn, infrastruktury kolejowej, środowiska naturalnego.
  13. Dowódca Drezyny ma prawo odmówić realizacji wycieczki w przypadku wystąpienia warunków pogodowych stwarzających zagrożenie uczestnikom wyjazdu bądź pojazdom. Wyznacza się wówczas inny termin realizacji wycieczki.
  14. Podczas jazdy osoby siedzące powinny uważać na drążek napędowy. Drążek cały czas pracuje, pochylenie się nad nim grozi urazem.
  15. Zabrania się:
   1. wsiadania i zsiadania z drezyny podczas jazdy. Dopuszcza się opuszczenie pokładu drezyny wyłącznie w celu popchnięcia drezyny z zachowaniem szczególnej ostrożności;
   2. wchodzenia pomiędzy drezyny w trakcie sprzęgania pojazdów;
   3. Stania na stopniach w trakcie jazdy;
   4. wchodzenia na siedzenia oraz mechanizm napędowy;
   5. siadania na mechanizmie napędowym;
   6. wychylania poza obrys pojazdu;
   7. wkładania kończyn w mechanizmy napędowe drezyny;
   8. przebywać na drezynie osobom nietrzeźwym bądź pod pływem środków odurzających;
   9. spożywania alkoholu i tytoniu.
  1. Białowieskie Drezyny nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniem Klientów w szczególności w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
  2. Białowieskie Drezyny zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian po ogłoszeniu rozkładu jazdy. 

Kontakt

Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie? Skontaktuj się z nami!

tel. 85 741 57 20, tel. 602 470 422, tel. 606 256 209

biuro@junior.bialystok.pl

NASZA OFERTA - SPRAWDŹ