Rezerwacja dla: Wycieczki szkolne na Podlasie

Wycieczki szkolne na Podlasie

Opis

Podlasie to nie tylko piękna Puszcza Białowieska. Zapraszamy również do poznania innych turystycznych atrakcji oraz wielonarodowościowej historii, kultury i tradycji tego regionu.

Proponujemy następujące trasy wycieczkowe:

Wycieczki dwudniowe:

PD 1. Puszcza Białowieska - Tykocin - Choroszcz - Białystok

W programie:

Puszcza Białowieska – zwiedzanie wg wybranego wariantu

Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego /jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce/
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Choroszcz – zwiedzanie letniej rezydencji Branickich

 • Park Pałacowy, Muzeum Wnętrz – wstęp,

Białystok – zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią miasta:

 • Park i Pałac Branickich
 • Pałacyk Gościnny
 • Stary kościół farny
 • Wycieczka objazdowa po mieście
PD 2. Puszcza Białowieska - Szlak tatarski

W programie:

Puszcza Białowieska – zwiedzanie wg wybranego wariantu

Kruszyniany – wieś-legenda z XVI wieku, o ciekawej architekturze drewnianej z egzotyczną aurą Orientu, stolica polskich tatarów

 • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
 • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar,

Bohoniki – wieś z XVI wieku zamieszkała przez polskich tatarów

 • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
 • największy w Polsce cmentarz tatarski – mizar,

Sokółka – zwiedzanie Muzeum Regionalnego z największą ekspozycją tatarianów

PD 3. Puszcza Białowieska - Śladami kultur Podlasia

W programie:

Puszcza Białowieska – zwiedzanie wg wybranego wariantu

Supraśl – zwiedzanie zabytków miasta:

 • cmentarz ewangelicki – kapliczki grobowe Zachertów i Bucholtzów,
 • Ławra Supraska – cerkiew św. Jana, cerkiew obronna pw. Zwiastowania NMP katakumby, Pałac Archimandrytów, dzwonnica w bramie, sklepik monasterski
 • wycieczka objazdowa po mieście / Dworek Zachertów, Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, Dom Jansena, kościół Św. Trójcy, dawna kircha ewangelicka, Dom Ludowy, ratusz /

Krynki – miasteczko podlaskie gdzie czas się zatrzymał, o unikalnym XVIII wiecznym miejskim układzie urbanistycznym

 • jeden z największych i najstarszych  kirkutów żydowskich na Podlasiu
 • świątynie żydowskie / synagoga „kaukaska”, bożnica chasydzka, ruiny Wielkiej Synagogi /
 • cerkiew z XIX wieku p.w. Narodzenia Bogurodzicy,
 • neogotycki kościół p.w. św. Anny z początku XX wieku

Kruszyniany – wieś-legenda z XVI wieku, o ciekawej architekturze drewnianej z egzotyczną aurą Orientu, stolica polskich tatarów

 • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
 • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar,
PD 4. Puszcza Białowieska - Tykocin - Europejska Wieś Bociania

W programie:

Puszcza Białowieska – zwiedzanie wg wybranego wariantu

Narwiański Park Narodowy – zwiedzanie siedziby Narwiańskiego PN w Kurowie, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

 • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie ekspozycji
 • obserwacja ptaków z wieży dworku oraz z wieży widokowej
 • piesza wycieczka kładkami, obserwacja przyrody

Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Europejska Wieś Bociania – odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie którego zobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

 • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
 • ekspozycja fotograficzna PTOP
PD 5. Puszcza Białowieska - Podlasie Nadbużańskie z Grabarką

W programie:

Puszcza Białowieska – zwiedzanie  wg wybranego wariantu

Drohiczyn – historyczny gród, miasto gdzie koronowano króla Rusi:

 • góra zamkowa, dawne grodzisko, punkt widokowy
 • Muzeum Diecezjalne
 • kościoły i klasztory Drohiczyna: katedralny, franciszkanów, benedyktynek

Siemiatycze – wycieczka objazdowa po mieście:

 • kościół i klasztor pomisjonarski, synagoga, cerkiew, pozostałości pałacu księżny Jabłonowskiej
 • Linia Mołotowa – bunkry i pozostałości po sowieckiej linii umocnień

Mielnik – jeden z najstarszych historycznych grodów Podlasia:

 • góra zamkowa, kopalnia odkrywkowa kredy
 • ognisko z kiełbaskami, rejs statkiem po Bugu

Grabarka – najświętsze miejsce polskiego prawosławia:

 • kapliczka i studnia z wodą o cudownych właściwościach
 • Wzgórze Pokutników ze słynnym „lasem krzyży”
 • rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego
PD 6. Puszcza Białowieska - Biebrzański PN

PD 6. Puszcza Białowieska – Biebrzański Park Narodowy

W programie:

Puszcza Białowieska – zwiedzanie wg wybranego wariantu

Biebrzański Park Narodowy – zwiedzanie wybranych fragmentów

 • wycieczka śladami wydobywania torfu oraz w poszukiwaniu owadożernej rosiczki
 • wędrówki bagiennymi szlakami w poszukiwaniu bobra, łosia, obserwacja ptaków

Osowiec – zwiedzanie twierdzy:

 • wędrówki podziemnymi korytarzami fortów, ekspozycja muzealna,

Ramowy pakiet świadczeń dla wycieczek dwudniowych: nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 1 opiekun na 15 osób gratis.

 

Wycieczki trzydniowe:

PT 1. Podlasie Nadbużańskie z Grabarką - Puszcza Białowieska - Śladami kultur Podlasia

W programie:

Drohiczyn – historyczny gród, miasto gdzie koronowano króla Rusi:

 • góra zamkowa, dawne grodzisko, punkt widokowy
 • Muzeum Diecezjalne
 • kościoły i klasztory Drohiczyna: katedralny, franciszkanów, benedyktynek

Siemiatycze – wycieczka objazdowa po mieście:

 • kościół i klasztor pomisjonarski, synagoga, cerkiew, pozostałości pałacu księżny Jabłonowskiej
 • Linia Mołotowa – bunkry i pozostałości po sowieckiej linii umocnień

Mielnik – jeden z najstarszych historycznych grodów Podlasia:

 • góra zamkowa, kopalnia odkrywkowa kredy
 • ognisko z kiełbaskami, rejs statkiem po Bugu

Grabarka – najświętsze miejsce polskiego prawosławia:

 • kapliczka i studnia z wodą o cudownych właściwościach
 • Wzgórze Pokutników ze słynnym „lasem krzyży”
 • rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego

Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

Supraśl – zwiedzanie zabytków miasta:

 • cmentarz ewangelicki – kapliczki grobowe Zachertów i Bucholtzów,
 • Ławra Supraska – cerkiew św. Jana, cerkiew obronna pw. Zwiastowania NMP katakumby, Pałac Archimandrytów, dzwonnica w bramie, sklepik monasterski
 • wycieczka objazdowa po mieście / Dworek Zachertów, Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, Dom Jansena, kościół Św. Trójcy, dawna kircha ewangelicka, Dom Ludowy, ratusz /

Krynki – miasteczko gdzie czas się zatrzymał, o ciekawym układzie urbanistycznym rynku

 • największy kirkut żydowski na Podlasiu
 • świątynie żydowskie / synagoga „kaukaska”, synagoga, ruiny Wielkiej Synagogi /
  cerkiew, kościół

Kruszyniany – wieś o ciekawej architekturze drewnianej od XVII wieku zamieszkała przez Tatarów polskich

 • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
 • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar,
PT 2. Puszcza Białowieska - Augustów - Wigierski Park Narodowy

W programie:

Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej /

Augustów – zwiedzanie najciekawszych miejsc w mieście i najbliższej okolicy:

 • Muzeum Etnograficzne Ziemi Augustowskiej
 • Rejs statkiem / 1,5 godz. /
 • Sanktuarium w Studzienicznej

Wigry – zwiedzanie zabytkowego Klasztoru Pokamedulskiego:

 • kościół, podziemne krypty, dzwonnica, eremy
 • komnaty papieskie

Krzywe – siedziba Wigierskiego Parku Narodowego, poznajemy historię oraz przyrodę Parku

 • Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego
 • piesza wycieczka ścieżką dydaktyczną
PT 3. Tykocin - Choroszcz - Białystok - Puszcza Białowieska - Szlak tatarski

W programie:

Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Choroszcz – zwiedzanie letniej rezydencji Branickich

 • Park Pałacowy, Muzeum Wnętrz – wstęp,

Białystok – zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią miasta:

 • Park i Pałac Branickich
 • Pałacyk Gościnny Branickich
 • Stary kościół farny
 • Wycieczka objazdowa po mieście

Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Park Przyrodniczy w Gruszkach /zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej/

Szlak drewnianych cerkiewek – jadąc malowniczą trasą do Kruszynian przejeżdżamy obok przepięknych drewnianych cerkwi w Juszkowym Grodzie, Nowej Woli i Michałowie

Kruszyniany – wieś-legenda z XVI wieku, o ciekawej architekturze drewnianej z egzotyczną aurą Orientu, stolica polskich tatarów

 • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
 • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar,

Bohoniki – wieś z XVI wieku zamieszkała przez polskich tatarów

 • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
 • największy w Polsce cmentarz tatarski – mizar,

Sokółka – zwiedzanie Muzeum Regionalnego z największą ekspozycją tatarianów

PT 4. Biebrzański PN - Puszcza Białowieska - Narwiański PN

W programie:

Biebrzański Park Narodowy – zwiedzanie wybranych fragmentów

 • wycieczka śladami wydobywania torfu oraz w poszukiwaniu owadożernej rosiczki
 • wędrówki bagiennymi szlakami w poszukiwaniu bobra, łosia, obserwacja ptaków

Osowiec – zwiedzanie twierdzy:

 • wędrówki podziemnymi korytarzami fortów, ekspozycja muzealna,

Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 •  wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Park Przyrodniczy w Gruszkach /zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej/

Zalew Siemianówka – zbiornik wodny o wielkości jeziora Śniardwy, ostoja ptaków utworzony w wyniku spiętrzenia wód rzeki Narew

 • spacer po zaporze czołowej

Narwiański Park Narodowy – zwiedzanie siedziby Narwiańskiego PN w Kurowie, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

 • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie ekspozycji
 • obserwacja ptaków z wieży dworku oraz z wieży widokowej
 • piesza wycieczka kładkami, obserwacja przyrody

Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • aumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Europejska Wieś Bociania – odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie którego zobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

 • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
 • ekspozycja fotograficzna PTOP

Ramowy pakiet świadczeń dla wycieczek trzydniowych: 2 noclegi, 2 śniadania,  obiadokolacje, obiad, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 1 opiekun na 15 osób gratis.

 

Wycieczki czterodniowe:

PC 1. Białystok - Tykocin - Puszcza Białowieska - Biebrzański Park Narodowy

W programie:

Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce/
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Choroszcz – zwiedzanie letniej rezydencji Branickich

 • Park Pałacowy, Muzeum Wnętrz – wstęp,

Białystok – zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią miasta:

 • Park i Pałac Branickich
 • Pałacyk Gościnny Branickich
 • Stary kościół farny
 • Wycieczka objazdowa po mieście

Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej /
 • Ścieżka edukacyjna im Jacka Kuronia / kapliczka św. Eustachego w dębie, dąb Jacka Kuronia, przystanki edukacyjne /
 • Pobyt w „Bobrowej Zagrodzie” – przejażdżka zaprzęgiem konnym typu „bonanza”, warsztaty rękodzielnicze / tkacki, garncarski, wikliniarski /, pokaz pieczenia chleba, robienia masła i sera, obiad lub poczęstunek regionalny, myśliwski tor przeszkód

Zalew Siemianówka – zbiornik wodny o wielkości jeziora Śniardwy, ostoja ptaków utworzony w wyniku spiętrzenia wód rzeki Narew

 • spacer po zaporze czołowej
 • wieża widokowa w Babiej Górze

Biebrzański Park Narodowy – zwiedzanie wybranych fragmentów

 • wycieczka śladami wydobywania torfu oraz w poszukiwaniu owadożernej rosiczki
 • wędrówki bagiennymi szlakami w poszukiwaniu bobra, łosia, obserwacja ptaków

Osowiec – zwiedzanie twierdzy:

 • wędrówki podziemnymi korytarzami fortów, ekspozycja muzealna
PC 2. Podlasie Nadbużańskie z Grabarką - Puszcza Białowieska - Białystok - Narwiański PN - Tykocin

W programie:

Siemiatycze – wycieczka objazdowa po mieście:

 • kościół i klasztor pomisjonarski, synagoga, cerkiew, pozostałości pałacu księżny Jabłonowskiej
 • Linia Mołotowa – bunkry i pozostałości po sowieckiej linii umocnień

Mielnik – jeden z najstarszych historycznych grodów Podlasia:

 • góra zamkowa, kopalnia odkrywkowa kredy
 • ognisko z kiełbaskami, rejs statkiem po Bugu

Grabarka – najświętsze miejsce polskiego prawosławia:

 • kapliczka i studnia z wodą o cudownych właściwościach
 • Wzgórze Pokutników ze słynnym „lasem krzyży”
 • rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego

Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • ścieżka dydaktyczna „Leśne Osobliwości” w osadzie leśnej Topiło
 • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 •  wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej /
 • Ścieżka edukacyjna im Jacka Kuronia / kapliczka św. Eustachego w dębie, dąb Jacka Kuronia, przystanki edukacyjne /
 • Pobyt w „Bobrowej Zagrodzie” – przejażdżka zaprzęgiem konnym typu „bonanza”, warsztaty rękodzielnicze /tkacki, garncarski, wikliniarski/, pokaz pieczenia chleba, robienia masła i sera, obiad lub poczęstunek regionalny, myśliwski tor przeszkód

Zalew Siemianówka – zbiornik wodny o wielkości jeziora Śniardwy, ostoja ptaków utworzony w wyniku spiętrzenia wód rzeki Narew

 • spacer po zaporze czołowej

Narwiański Park Narodowy – zwiedzanie siedziby Narwiańskiego PN w Kurowie, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

 • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie ekspozycji
 • obserwacja ptaków z wieży dworku oraz z wieży widokowej
 • piesza wycieczka kładkami, obserwacja przyrody

Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
  Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Europejska Wieś Bociania – odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie którego zobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

 • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
 • ekspozycja fotograficzna PTOP
PC 3. Grabarka - Puszcza Białowieska - Śladami kultur Podlasia - Białystok - Narwiański PN - Tykoci

W programie:

Grabarka – najświętsze miejsce polskiego prawosławia:

 • kapliczka i studnia z wodą o cudownych właściwościach
 • Wzgórze Pokutników ze słynnym „lasem krzyży”
 • rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego

Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej /
 • Ścieżka edukacyjna im Jacka Kuronia / kapliczka św. Eustachego w dębie, dąb Jacka Kuronia, przystanki edukacyjne /, ognisko z kiełbaskami
 • Pobyt w „Bobrowej Zagrodzie” – przejażdżka zaprzęgiem konnym typu „bonanza”, myśliwski tor przeszkód, gry i zabawy, turniej łuczniczy
 • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

Zalew Siemianówka – zbiornik wodny o wielkości jeziora Śniardwy, ostoja ptaków utworzony w wyniku spiętrzenia wód rzeki Narew

 • spacer po zaporze czołowej

Kruszyniany – wieś o ciekawej architekturze drewnianej od XVII wieku zamieszkała przez Tatarów polskich

 • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
 • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar,

Krynki – miasteczko podlaskie gdzie czas się zatrzymał, o unikalnym XVIII wiecznym miejskim układzie urbanistycznym

 • jeden z największych i najstarszych  kirkutów żydowskich na Podlasiu
 • świątynie żydowskie / synagoga „kaukaska”, bożnica chasydzka, ruiny Wielkiej Synagogi /
 • cerkiew z XIX wieku p.w. Narodzenia Bogurodzicy,
 • neogotycki kościół p.w. św. Anny z początku XX wieku

Arboretum w Kopnej Górze – ogród dendrologiczny zajmujący obszar 24 ha prezentujący prawie wszystkie typy siedlisk leśnych Puszczy Knyszyńskiej

Supraśl – zwiedzanie zabytków miasta:

 • cmentarz ewangelicki – kapliczki grobowe Zachertów i Bucholtzów,
 • Ławra Supraska – cerkiew św. Jana, cerkiew obronna pw. Zwiastowania NMP katakumby, Pałac Archimandrytów, dzwonnica w bramie, sklepik monasterski
 • wycieczka objazdowa po mieście / Dworek Zachertów, Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, Dom Jansena, kościół Św. Trójcy, dawna kircha ewangelicka, Dom Ludowy, ratusz /

Białystok – zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią miasta:

 • Park i Pałac Branickich
 • Pałacyk Gościnny Branickich
 • Stary kościół farny
 • Wycieczka objazdowa po mieście

Narwiański Park Narodowy – zwiedzanie siedziby Narwiańskiego PN w Kurowie, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

 • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie ekspozycji
 • obserwacja ptaków z wieży dworku oraz z wieży widokowej
 • piesza wycieczka kładkami, obserwacja przyrody

Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Europejska Wieś Bociania – odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie którego zobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

 • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
 • ekspozycja fotograficzna PTOP
PC 4. Puszcza Białowieska - Augustów - Wigierski PN - Suwalszczyzna

W programie:

Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

Augustów – zwiedzanie najciekawszych miejsc w mieście i najbliższej okolicy:

 • Rejs statkiem / 1,5 godz. /
 • Sanktuarium w Studzienicznej

Suwalszczyzna – zwiedzanie najciekawszych miejsc Suwalskiego Parku Krajobrazowego:

 • Góra Cisowa – „Suwalska Fudżijama”, punkt widokowy
 • Smolniki – punkt widokowy na malowniczą panoramę okolicznych jezior / tło do filmów „Dolina Issy”, „Pan Tadeusz”/
 • Stańczyki – pozostałości okazałych wiaduktów
 • Rezerwat „Turtul”, głazowisko „Bachanowo” – najciekawsze geomorfologicznie fragmenty Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Wigry – zwiedzanie zabytkowego Klasztoru Pokamedulskiego:

 • kościół, podziemne krypty, dzwonnica, eremy
 • komnaty papieskie

Krzywe – siedziba Wigierskiego PN, poznajemy historię oraz przyrodę Parku

 • Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego
 • piesza wycieczka ścieżką dydaktyczną
PC 5. Cztery Parki Narodowe w 4 dni / Narwiański - Białowieski - Wigierski - Biebrzański /

W programie:

Narwiański Park Narodowy – zwiedzanie siedziby Narwiańskiego PN w Kurowie, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

 • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie ekspozycji
 • obserwacja ptaków z wieży dworku oraz z wieży widokowej
 • piesza wycieczka kładkami, obserwacja przyrody

Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Europejska Wieś Bociania – odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie któregozobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

 • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
 • ekspozycja fotograficzna PTOP

Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

Wigry – zwiedzanie zabytkowego Klasztoru Pokamedulskiego:

 • kościół, podziemne krypty, dzwonnica, eremy
 • komnaty papieskie
 • rejs statkiem po jeziorze

Krzywe – siedziba Wigierskiego PN, poznajemy historię oraz przyrodę Parku

 • Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego
 • piesza wycieczka ścieżką dydaktyczną

Biebrzański Park Narodowy – zwiedzanie wybranych fragmentów

 • wycieczka śladami wydobywania torfu oraz w poszukiwaniu owadożernej rosiczki
 • wędrówki bagiennymi szlakami w poszukiwaniu bobra, łosia, obserwacja ptaków

Osowiec – zwiedzanie twierdzy:

 • wędrówki podziemnymi korytarzami fortów, ekspozycja muzealna

Ramowy pakiet świadczeń dla wycieczek czterodniowych: 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obia

Kontakt

Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie wycieczek? Skontaktuj się z nami!

85 741 57 20

biuro@junior.bialystok.pl

NASZA OFERTA - SPRAWDŹ