Rezerwacja dla: Wycieczki szkolne na Podlasie


  Wycieczki szkolne na Podlasie

  Opis

  Podlasie to nie tylko piękna Puszcza Białowieska. Zapraszamy również do poznania innych turystycznych atrakcji oraz wielonarodowościowej historii, kultury i tradycji tego regionu.

  Proponujemy następujące trasy wycieczkowe:

  Wycieczki dwudniowe:

  PD 1. Puszcza Białowieska - Tykocin - Choroszcz - Białystok

  W programie:

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie wg wybranego wariantu

  Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

  • pomnik Stefana Czarnieckiego /jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce/
  • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
  • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
  • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
  • Muzeum Narwi – zwiedzanie, rejs tramwajem wodnym po Narwi
  • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

  Choroszcz – zwiedzanie letniej rezydencji Branickich

  • Park Pałacowy, Muzeum Wnętrz – wstęp,

  Białystok – zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią miasta:

  • Park i Pałac Branickich
  • Pałacyk Gościnny
  • Stary kościół farny
  • Wycieczka objazdowa po mieście
  PD 2. Puszcza Białowieska - Szlak tatarski

  W programie:

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie wg wybranego wariantu

  Kruszyniany – wieś-legenda z XVI wieku, o ciekawej architekturze drewnianej z egzotyczną aurą Orientu, stolica polskich tatarów

  • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
  • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar,

  Bohoniki – wieś z XVI wieku zamieszkała przez polskich tatarów

  • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
  • największy w Polsce cmentarz tatarski – mizar,

  Sokółka – zwiedzanie Muzeum Regionalnego z największą ekspozycją tatarianów

  PD 3. Puszcza Białowieska - Śladami kultur Podlasia

  W programie:

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie wg wybranego wariantu

  Supraśl – zwiedzanie zabytków miasta:

  • cmentarz ewangelicki – kapliczki grobowe Zachertów i Bucholtzów,
  • Ławra Supraska – cerkiew św. Jana, cerkiew obronna pw. Zwiastowania NMP katakumby, Pałac Archimandrytów, dzwonnica w bramie, sklepik monasterski
  • wycieczka objazdowa po mieście / Dworek Zachertów, Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, Dom Jansena, kościół Św. Trójcy, dawna kircha ewangelicka, Dom Ludowy, ratusz /

  Krynki – miasteczko podlaskie gdzie czas się zatrzymał, o unikalnym XVIII wiecznym miejskim układzie urbanistycznym

  • jeden z największych i najstarszych  kirkutów żydowskich na Podlasiu
  • świątynie żydowskie / synagoga „kaukaska”, bożnica chasydzka, ruiny Wielkiej Synagogi /
  • cerkiew z XIX wieku p.w. Narodzenia Bogurodzicy,
  • neogotycki kościół p.w. św. Anny z początku XX wieku

  Kruszyniany – wieś-legenda z XVI wieku, o ciekawej architekturze drewnianej z egzotyczną aurą Orientu, stolica polskich tatarów

  • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
  • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar,
  PD 4. Puszcza Białowieska - Narwiański PN - Tykocin - Europejska Wieś Bociania

  W programie:

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie wg wybranego wariantu

  Narwiański Park Narodowy – zwiedzanie Narwiańskiego PN, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

  • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” – zwiedzanie ekspozycji multimedialnych oraz zajęcia edukacyjne
  • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie oraz zajęcia edukacyjne
  • piesza wycieczka kładką z Waniewa do Śliwna z 4 ruchomymi platformami którymi trzeba pokonać koryta rzeki Narew, obserwacja przyrody z platform widokowych

  Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

  • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
  • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
  • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów, Synagoga i Dom Talmudyczny
  • Muzeum Narwi – wstęp, oraz rejs tramwajem wodnym po Narwi
  • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

  Europejska Wieś Bociania – odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie którego zobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

  • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
  • ekspozycja fotograficzna PTOP
  PD 5. Puszcza Białowieska - Podlasie Nadbużańskie z Grabarką

  W programie:

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie  wg wybranego wariantu

  Drohiczyn – historyczny gród, miasto gdzie koronowano króla Rusi:

  • góra zamkowa, dawne grodzisko, punkt widokowy
  • Muzeum Regionalne – zwiedzanie ekspozycji
  • Muzeum Kajakarstwa – zwiedzanie (dla chętnych próba sił na symulatorze)
  • kościoły i klasztory Drohiczyna: katedralny, franciszkanów, benedyktynek

  Siemiatycze – wycieczka objazdowa po mieście:

  • kościół i klasztor pomisjonarski, synagoga, cerkiew, pozostałości pałacu księżny Jabłonowskiej
  • Linia Mołotowa – bunkry i pozostałości po sowieckiej linii umocnień

  Mielnik – jeden z najstarszych historycznych grodów Podlasia:

  • góra zamkowa, kopalnia odkrywkowa kredy – punkt widokowy
  • trasa turystyczna na Górę Rowską
  • żywa lekcja historii z wykorzystaniem strojów i rekwizytów z filmu „Ogniem i mieczem”
  • ognisko z kiełbaskami

  Grabarka – najświętsze miejsce polskiego prawosławia:

  • kapliczka i studnia z wodą o cudownych właściwościach
  • Wzgórze Pokutników ze słynnym „lasem krzyży”
  • rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego
  PD 6. Puszcza Białowieska - Biebrzański PN

  PD 6. Puszcza Białowieska – Biebrzański Park Narodowy

  W programie:

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie wg wybranego wariantu

  Biebrzański Park Narodowy – zwiedzanie wybranych fragmentów

  • wycieczka śladami wydobywania torfu oraz w poszukiwaniu owadożernej rosiczki
  • wędrówki bagiennymi szlakami w poszukiwaniu bobra, łosia, obserwacja ptaków

  Osowiec – zwiedzanie twierdzy:

  • wędrówki podziemnymi korytarzami fortów, ekspozycja muzealna,

  Ramowy pakiet świadczeń dla wycieczek dwudniowych: nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 1 opiekun na 15 osób gratis.

   

  Wycieczki trzydniowe:

  PT 1. Podlasie Nadbużańskie z Grabarką - Puszcza Białowieska - Śladami kultur Podlasia

  W programie:

  Drohiczyn – historyczny gród, miasto gdzie koronowano króla Rusi:

  • góra zamkowa, dawne grodzisko, punkt widokowy
  • Muzeum Regionalne i Kajakarstwa
  • kościoły i klasztory Drohiczyna: katedralny, franciszkanów, benedyktynek

  Siemiatycze – wycieczka objazdowa po mieście:

  • kościół i klasztor pomisjonarski, synagoga, cerkiew, pozostałości pałacu księżny Jabłonowskiej
  • Linia Mołotowa – bunkry i pozostałości po sowieckiej linii umocnień

  Mielnik – jeden z najstarszych historycznych grodów Podlasia:

  • góra zamkowa, kopalnia odkrywkowa kredy – punkt widokowy
  • trasa turystyczna do punktu widokowego na Górze Rowskiej
  • żywa lekcja historii z wykorzystaniem strojów i rekwizytów z filmu „Ogniem i mieczem”
  • ognisko z kiełbaskami,

  Grabarka – najświętsze miejsce polskiego prawosławia:

  • kapliczka i studnia z wodą o cudownych właściwościach
  • Wzgórze Pokutników ze słynnym „lasem krzyży”
  • rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
  • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

  Supraśl – zwiedzanie zabytków miasta:

  • cmentarz ewangelicki – kapliczki grobowe Zachertów i Bucholtzów,
  • Ławra Supraska – cerkiew św. Jana, cerkiew obronna pw. Zwiastowania NMP katakumby, Pałac Archimandrytów, dzwonnica w bramie, sklepik monasterski
  • wycieczka objazdowa po mieście / Dworek Zachertów, Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, Dom Jansena, kościół Św. Trójcy, dawna kircha ewangelicka, Dom Ludowy, ratusz /

  Krynki – miasteczko gdzie czas się zatrzymał, o ciekawym układzie urbanistycznym rynku

  • największy kirkut żydowski na Podlasiu
  • świątynie żydowskie / synagoga „kaukaska”, synagoga, ruiny Wielkiej Synagogi /
   cerkiew, kościół

  Kruszyniany – wieś o ciekawej architekturze drewnianej od XVII wieku zamieszkała przez Tatarów polskich

  • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
  • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar,
  PT 2. Puszcza Białowieska - Augustów - Wigierski Park Narodowy

  W programie:

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
  • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
  • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej /

  Augustów – zwiedzanie najciekawszych miejsc w mieście i najbliższej okolicy:

  • Muzeum Etnograficzne Ziemi Augustowskiej
  • Rejs statkiem / 1,5 godz. /
  • Sanktuarium w Studzienicznej

  Wigry – zwiedzanie zabytkowego Klasztoru Pokamedulskiego:

  • kościół, podziemne krypty, dzwonnica, eremy
  • komnaty papieskie

  Krzywe – siedziba Wigierskiego Parku Narodowego, poznajemy historię oraz przyrodę Parku

  • Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego
  • piesza wycieczka ścieżką dydaktyczną
  PT 3. Tykocin - Choroszcz - Białystok - Puszcza Białowieska - Szlak tatarski

  W programie:

  Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

  • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
  • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
  • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
  • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
  • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

  Choroszcz – zwiedzanie letniej rezydencji Branickich

  • Park Pałacowy, Muzeum Wnętrz – wstęp,

  Białystok – zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią miasta:

  • Park i Pałac Branickich
  • Pałacyk Gościnny Branickich
  • Stary kościół farny
  • Wycieczka objazdowa po mieście

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
  • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
  • Park Przyrodniczy w Gruszkach /zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej/

  Szlak drewnianych cerkiewek – jadąc malowniczą trasą do Kruszynian przejeżdżamy obok przepięknych drewnianych cerkwi w Juszkowym Grodzie, Nowej Woli i Michałowie

  Kruszyniany – wieś-legenda z XVI wieku, o ciekawej architekturze drewnianej z egzotyczną aurą Orientu, stolica polskich tatarów

  • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
  • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar,

  Bohoniki – wieś z XVI wieku zamieszkała przez polskich tatarów

  • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
  • największy w Polsce cmentarz tatarski – mizar,

  Sokółka – zwiedzanie Muzeum Regionalnego z największą ekspozycją tatarianów

  PT 4. Biebrzański PN - Puszcza Białowieska - Narwiański PN

  W programie:

  Biebrzański Park Narodowy – zwiedzanie wybranych fragmentów

  • wycieczka śladami wydobywania torfu oraz w poszukiwaniu owadożernej rosiczki
  • wędrówki bagiennymi szlakami w poszukiwaniu bobra, łosia, obserwacja ptaków

  Osowiec – zwiedzanie twierdzy:

  • wędrówki podziemnymi korytarzami fortów, ekspozycja muzealna,

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
  •  wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
  • Park Przyrodniczy w Gruszkach /zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej/

  Zalew Siemianówka – zbiornik wodny o wielkości jeziora Śniardwy, ostoja ptaków utworzony w wyniku spiętrzenia wód rzeki Narew

  • spacer po zaporze czołowej

  Narwiański Park Narodowy – zwiedzanie Narwiańskiego PN, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

  • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka – zwiedzanie ekspozycji multimedialnej oraz zajęcia edukacyjne
  • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie, zajęcia edukacyjne
  • piesza wycieczka specjalną kładką z pływającymi pomostami którymi trzeba pokonać 4 koryta rzeki Narew, obserwacja przyrody

  Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

  • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
  • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
  • aumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
  • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
  • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

  Europejska Wieś Bociania – odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie którego zobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

  • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
  • ekspozycja fotograficzna PTOP

  Ramowy pakiet świadczeń dla wycieczek trzydniowych: 2 noclegi, 2 śniadania,  obiadokolacje, obiad, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 1 opiekun na 15 osób gratis.

   

  Wycieczki czterodniowe:

  PC 1. Białystok - Tykocin - Puszcza Białowieska - Biebrzański Park Narodowy

  W programie:

  Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

  • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce/
  • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
  • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
  • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
  • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

  Choroszcz – zwiedzanie letniej rezydencji Branickich

  • Park Pałacowy, Muzeum Wnętrz – wstęp,

  Białystok – zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią miasta:

  • Park i Pałac Branickich
  • Pałacyk Gościnny Branickich
  • Stary kościół farny
  • Wycieczka objazdowa po mieście

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
  • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
  • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej /
  • Pobyt w „Bobrowej Zagrodzie” – przejażdżka zaprzęgiem typu „bonanza”, warsztaty rękodzielnicze / tkacki, garncarski, wikliniarski /, pokaz pieczenia chleba, robienia masła i sera, obiad lub poczęstunek regionalny, myśliwski tor przeszkód

  Zalew Siemianówka – zbiornik wodny o wielkości jeziora Śniardwy, ostoja ptaków utworzony w wyniku spiętrzenia wód rzeki Narew

  • spacer po zaporze czołowej
  • wieża widokowa w Maruszce

  Biebrzański Park Narodowy – zwiedzanie wybranych fragmentów

  • wycieczka śladami wydobywania torfu oraz w poszukiwaniu owadożernej rosiczki
  • wędrówki bagiennymi szlakami w poszukiwaniu bobra, łosia, obserwacja ptaków

  Osowiec – zwiedzanie twierdzy:

  • wędrówki podziemnymi korytarzami fortów, ekspozycja muzealna
  PC 2. Podlasie Nadbużańskie z Grabarką - Puszcza Białowieska - Białystok - Narwiański PN - Tykocin

  W programie:

  Siemiatycze – wycieczka objazdowa po mieście:

  • kościół i klasztor pomisjonarski, synagoga, cerkiew, pozostałości pałacu księżny Jabłonowskiej
  • Linia Mołotowa – bunkry i pozostałości po sowieckiej linii umocnień

  Mielnik – jeden z najstarszych historycznych grodów Podlasia:

  • góra zamkowa, kopalnia odkrywkowa kredy
  • trasa turystyczna do punktu widokowego na Górze Rowskiej
  • żywa lekcja historii z wykorzystaniem strojów i rekwizytów z filmu „Ogniem i mieczem”
  • ognisko z kiełbaskami,

  Grabarka – najświętsze miejsce polskiego prawosławia:

  • kapliczka i studnia z wodą o cudownych właściwościach
  • Wzgórze Pokutników ze słynnym „lasem krzyży”
  • rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

  • ścieżka dydaktyczna „Leśne Osobliwości” w osadzie leśnej Topiło
  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
  •  wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
   Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
  • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej /
  • Pobyt w „Bobrowej Zagrodzie” – przejażdżka zaprzęgiem konnym typu „bonanza”, warsztaty rękodzielnicze /tkacki, garncarski, wikliniarski/, pokaz pieczenia chleba, robienia masła i sera, obiad lub poczęstunek regionalny, myśliwski tor przeszkód

  Zalew Siemianówka – zbiornik wodny o wielkości jeziora Śniardwy, ostoja ptaków utworzony w wyniku spiętrzenia wód rzeki Narew

  • spacer po zaporze czołowej

  Narwiański Park Narodowy – zwiedzanie siedziby Narwiańskiego PN w Kurowie, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

  • park i dworek w Kurowie, Ośrodek „Młynarzówka” zajęcia i zwiedzanie ekspozycji multimedialnej
  • obserwacja ptaków z wieży widokowej
  • piesza wycieczka kładkami, obserwacja przyrody

  Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

  • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
  • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
  • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
   Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
  • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

  Europejska Wieś Bociania – odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie którego zobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

  • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
  • ekspozycja fotograficzna PTOP
  PC 3. Grabarka - Puszcza Białowieska - Śladami kultur Podlasia - Białystok - Narwiański PN - Tykoci

  W programie:

  Grabarka – najświętsze miejsce polskiego prawosławia:

  • kapliczka i studnia z wodą o cudownych właściwościach
  • Wzgórze Pokutników ze słynnym „lasem krzyży”
  • rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

  • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej /
  • Pobyt w „Bobrowej Zagrodzie” – przejażdżka zaprzęgiem typu „bonanza”, myśliwski tor przeszkód, gry i zabawy, turniej łuczniczy
  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
  • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

  Zalew Siemianówka – zbiornik wodny o wielkości jeziora Śniardwy, ostoja ptaków utworzony w wyniku spiętrzenia wód rzeki Narew

  • spacer po zaporze czołowej

  Kruszyniany – wieś o ciekawej architekturze drewnianej od XVII wieku zamieszkała przez Tatarów polskich

  • XVII wieczny drewniany meczet – wstęp,
  • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar,

  Krynki – miasteczko podlaskie gdzie czas się zatrzymał, o unikalnym XVIII wiecznym miejskim układzie urbanistycznym

  • jeden z największych i najstarszych  kirkutów żydowskich na Podlasiu
  • świątynie żydowskie / synagoga „kaukaska”, bożnica chasydzka, ruiny Wielkiej Synagogi /
  • cerkiew z XIX wieku p.w. Narodzenia Bogurodzicy,
  • neogotycki kościół p.w. św. Anny z początku XX wieku

  Arboretum w Kopnej Górze – ogród dendrologiczny zajmujący obszar 24 ha prezentujący prawie wszystkie typy siedlisk leśnych Puszczy Knyszyńskiej

  Supraśl – zwiedzanie zabytków miasta:

  • cmentarz ewangelicki – kapliczki grobowe Zachertów i Bucholtzów,
  • Ławra Supraska – cerkiew św. Jana, cerkiew obronna pw. Zwiastowania NMP katakumby, Pałac Archimandrytów, dzwonnica w bramie, sklepik monasterski
  • wycieczka objazdowa po mieście / Dworek Zachertów, Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, Dom Jansena, kościół Św. Trójcy, dawna kircha ewangelicka, Dom Ludowy, ratusz /

  Białystok – zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią miasta:

  • Park i Pałac Branickich
  • Pałacyk Gościnny Branickich
  • Stary kościół farny
  • Wycieczka objazdowa po mieście

  Narwiański Park Narodowy – zwiedzanie Narwiańskiego PN, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

  • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka – zwiedzanie ekspozycji multimedialnej oraz zajęcia edukacyjne
  • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie, zajęcia edukacyjne
  • piesza wycieczka specjalną kładką z pływającymi pomostami którymi trzeba pokonać 4 koryta rzeki Narew, obserwacja przyrody

  Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

  • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
  • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
  • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
  • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
  • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

  Europejska Wieś Bociania – odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie którego zobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

  • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
  • ekspozycja fotograficzna PTOP
  PC 4. Puszcza Białowieska - Augustów - Wigierski PN - Suwalszczyzna

  W programie:

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
  • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

  Augustów – zwiedzanie najciekawszych miejsc w mieście i najbliższej okolicy:

  • Rejs statkiem / 1,5 godz. /
  • Sanktuarium w Studzienicznej

  Suwalszczyzna – zwiedzanie najciekawszych miejsc Suwalskiego Parku Krajobrazowego:

  • Góra Cisowa – „Suwalska Fudżijama”, punkt widokowy
  • Smolniki – punkt widokowy na malowniczą panoramę okolicznych jezior / tło do filmów „Dolina Issy”, „Pan Tadeusz”/
  • Stańczyki – pozostałości okazałych wiaduktów
  • Rezerwat „Turtul”, głazowisko „Bachanowo” – najciekawsze geomorfologicznie fragmenty Suwalskiego Parku Krajobrazowego

  Wigry – zwiedzanie zabytkowego Klasztoru Pokamedulskiego:

  • kościół, podziemne krypty, dzwonnica, eremy
  • komnaty papieskie

  Krzywe – siedziba Wigierskiego PN, poznajemy historię oraz przyrodę Parku

  • Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego
  • piesza wycieczka ścieżką dydaktyczną
  PC 5. Cztery Parki Narodowe w 4 dni / Narwiański - Białowieski - Wigierski - Biebrzański /

  W programie:

  Narwiański Park Narodowy – zwiedzanie Narwiańskiego PN, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

  • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka – zwiedzanie ekspozycji multimedialnej oraz zajęcia edukacyjne
  • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie, zajęcia edukacyjne
  • piesza wycieczka specjalną kładką z pływającymi pomostami którymi trzeba pokonać 4 koryta rzeki Narew, obserwacja przyrody

  Tykocin – miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane „perłą baroku”, poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

  • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
  • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
  • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
  • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym – wstęp,
  • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

  Europejska Wieś Bociania – odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie któregozobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

  • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
  • ekspozycja fotograficzna PTOP

  Puszcza Białowieska – zwiedzanie najciekawszych miejsc:

  • Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne – nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
  • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
  • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  • Ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

  Wigry – zwiedzanie zabytkowego Klasztoru Pokamedulskiego:

  • kościół, podziemne krypty, dzwonnica, eremy
  • komnaty papieskie
  • rejs statkiem po jeziorze

  Krzywe – siedziba Wigierskiego PN, poznajemy historię oraz przyrodę Parku

  • Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego
  • piesza wycieczka ścieżką dydaktyczną

  Biebrzański Park Narodowy – zwiedzanie wybranych fragmentów

  • wycieczka śladami wydobywania torfu oraz w poszukiwaniu owadożernej rosiczki
  • wędrówki bagiennymi szlakami w poszukiwaniu bobra, łosia, obserwacja ptaków

  Osowiec – zwiedzanie twierdzy:

  • wędrówki podziemnymi korytarzami fortów, ekspozycja muzealna

  Ramowy pakiet świadczeń dla wycieczek czterodniowych: 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obia

  Kontakt

  Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie wycieczek? Skontaktuj się z nami!

  85 741 57 20

  biuro@junior.bialystok.pl

  Polecamy również

  NASZA OFERTA - SPRAWDŹ