Rezerwacja dla: Wycieczki rowerowe po Puszczy Białowieskiej

Wycieczki rowerowe po Puszczy Białowieskiej

Opis

Turystyka rowerowa to najlepsza forma poznania najciekawszych miejsc  Regionu Puszczy Białowieskiej. Przedstawione programy  imprez są propozycjami autorskimi BP „JUNIOR”  i w zależności od oczekiwań grupy mogą ulec zmianie.

Kalkulację wycieczki prześlemy w ciągu kilku dni od daty otrzymania zamówienia.  Ostateczna cena wycieczki rowerowej zależy od ilości uczestników oraz zakresu realizowanych przez nasze Biuro świadczeń.  1 opiekun na 10 osób – bezpłatnie.

Wokół Obszaru Ochrony Ścisłej Hwoźna

W oparciu o nasz obiekt – pensjonacik agroturystyczny „Białowieskie Ustronie” w Janowie w północnej części Puszczy Białowieskiej  w którym w okresie od wiosny do jesieni lokalizujemy wypożyczalnię rowerów oraz kajaków proponujemy następujące wycieczki rowerowe oraz ofertę specjalną wycieczkę rowerową ze spływem kajakowym. Polecamy również zamówienie obiadokolacji w Janowie na zakończenie wycieczki rowerowej.

WRJ 1. Janowo – Park Przyrodniczy w Gruszkach – kapliczka św. Eustachego – ścieżka dydaktyczna im Jacka Kuronia – kirkut w Narewce – cerkiew św. Jana w Narewce – Janowo

W programie:

 • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, kamienne kręgi, barć na drzewie, alejka Unii Europejskiej, tablice dydaktyczne, Izba Przyrodnicza /
 • wycieczka do ścieżki dydaktycznej im. Jacka Kuronia oraz do kapliczki Św. Eustachego wykonanej w dębie
 • cerkiew św. Jana w Narewce
 • kirkut żydowski

WRJ 2. Janowo – Mikłaszewo – Leśna – dolina Podrzeczki – zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce – wieża widokowa w Maruszce – ścieżka ornitologiczna PTOP – Janowo

W programie:

 • Trasa rowerowa z Narewki przez Mikłaszewo, Leśną, dolinę Podrzeczki do gospodarstwa agroturystycznego „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce

Obiad regionalny w gospodarstwie agroturystycznym w Siemianówce oraz następujące zajęcia:

 • Przejażdżka zaprzęgiem konnym typu „bonanza” po okolicy
 • Pokaz rękodzielniczy tkania chodników, wykonywania garnków na kole garncarskim, wyplatania koszyków z wikliny
 • Myśliwski tor przeszkód oraz turniej łuczniczy

Cd. Wycieczki rowerowej:

 • przez Siemianówkę do wieży ornitologicznej nad Zalewem Siemianówka w Maruszce
 • powrót ścieżką ornitologiczną PTOP

WRJ 3.  Janowo – Kosy Most – Wilczy Szlak – rezerwat „Głuszec” – Zamosze – Masiewo – Janowo

W programie:

 • punkt widokowy na Kosym Moście, panorama na dolinę Narewki
 • wycieczka rowerowa najbardziej dzikimi fragmentami Puszczy Białowieskiej przez Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna / Wilczy Szlak, rezerwat Głuszec /
 • Masiewo – drewniana architektura, miniskansen kolejki wąskotorowej / dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem /

WRJ 4.  Janowo – droga Narewkowska – Stara Białowieża – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Miejsce Mocy – „Pod dębami” w Świnorojach – Janowo

W programie:

 • droga Narewkowska do Starej Białowieży
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

Ognisko z kiełbaskami na Starej Białowieży

 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
  Miejsce Mocy
 • miejsce edukacyjne „Pod dębami” w Świnorojach

WRJ 5.  Janowo – Lewkowo Stare – Dolina Waliczówki – Janowo

W programie:

 • trasa rowerową z biegiem rzeki Narewki
 • zajęcia plastyczne w świetlicy w Lewkowie pod okiem instruktora
 • wycieczka rowerowa do Doliny Waliczówki, żeremia bobrowe,
 • powrót malowniczą trasą przez Puszczę Ladzką

Świadczenia: wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, konsumpcja zgodnie z programem.

OFERTA SPECJALNA !!!

WRK 1.  Janowo – droga Narewkowska – Stara Białowieża – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Miejsce Mocy – „Pod dębami” w Świnorojach – Janowo

W programie:

 • Spływ kajakowy rzeką Narewką do Lewkowa Starego
 • Zajęcia plastyczne w świetlicy w Lewkowie pod okiem instruktora
 • Zwiedzanie zakładu ceramicznego
 • Wycieczka rowerowa do Doliny Waliczówki, żeremia bobrowe, powrót malowniczą trasą przez Puszczę Ladzką do miejsca zamieszkania

Ponadto proponujemy spływy kajakowe rzeką Narewką oraz wynajem kajaków.

Świadczenia: wypożyczenie roweru i kajaku, transport kajaków oraz rowerów, ratownik w trakcie spływu, usługi przewodnickie, zajęcia plastyczne w Lewkowie Starym, ubezpieczenie NNW.

Białowieża i okolice

Na zamówienie realizujemy  wycieczki rowerowe po Białowieży i najbliższej okolicy z przewodnikiem oraz ofertę specjalną wycieczkę rowerową ze spływem kajakowym.

WRB 1. Wokół Polany Białowieskiej / 6 km /
Jest to łatwa wycieczka rowerowa drogą asfaltową przez Białowieżę i wokół Polany Białowieskiej. Czas trwania wycieczki – do 3 godzin.

W programie:

 • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
 • podziwiamy przyrodę doliny rzeki Narewka
 • zwiedzamy zabytkowy dworzec kolejowy wybudowany na przybycie cara Mikołaja II do Białowieży.

WRB 2. Carski Dworzec – Leśny Amfiteatr – Park Pałacowy / 12 km /
Jest to wycieczka łatwa w większości asfaltem i częściowo drogą żwirową, która pozwoli poznać Białowieżę i najbliższe otoczenie Białowieży. Czas wycieczki do 4 godzin.

W programie:

 • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
 • podziwiamy przyrodę doliny rzeki Narewka
 • zwiedzamy zabytkowy dworzec kolejowy wybudowany na przybycie cara Mikołaja II do Białowieży
 • zwiedzamy Ośrodek Edukacji Leśnej i najbliższe otoczenie, a w szczególności starą żwirownię z czwartorzędowymi zlepieńcami nazywaną „Leśnym Amfiteatrem”

WRB 3. Białowieża – Park Pałacowy – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Stara Białowieża – Białowieża / 21 km /
Jest to już trochę dłuższa  wycieczka, która pozwoli lepiej poznać historię Białowieży oraz typowe zwierzęta i roślinność występującą w Puszczy Białowieskiej.

W programie:

 • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
 • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach obserwujemy typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki oraz poznajemy ich zwyczaje /
 • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

WRB 4. Białowieża – Jagiellońskie – Droga Jagiellońska – Obóz powstańców z 1864 roku – Miejsce Mocy – Droga Czerlońska – Czerlonka – Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Pogorzelce – Białowieża / 32 km /
Jest to już wycieczka dla wprawnych rowerzystów, która prowadzi leśnymi duktami i drogami asfaltowymi. Wyprawa pozwoli lepiej poznać historię najbliższej okolicy Białowieży oraz zwierzęta i roślinność występującą w Puszczy Białowieskiej.

W programie:

 • Miejsce obozu powstańców z 1864r
 • Miejsce Mocy /tajemnicze miejsce o silnym promieniowaniu energetycznym/
 • Ciekawe wsie zaszyte w głębi Puszczy /Czerlonka, Budy , Teremiski/
 • Osadę Zwierzyniec z ciekawym parkiem
 • Prywatny skansen we wsi Budy
 • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

WRB 5. Topiło – ścieżka dydaktyczna „Leśne osobliwości” – przejazd przez Puszczę Białowieską – Białowieża

W programie:

Grupa dowożona do Topiła, a następnie podróżuje rowerami:

 • Zwiedzanie ścieżki dydaktycznej „Leśne Osobliwości” na Topile
  Przejazd trybami przez najciekawsze fragmenty Puszczy Białowieskiej

WRB 6. Masiewo – Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna – Kosy Most – przejazd przez Puszczę drogą Narewkowską – Stara Białowieża – Białowieża

W programie:

Grupa dowożona do Masiewa, a następnie podróżuje rowerami:

 • Masiewo – drewniana architektura, miniskansen kolejki wąskotorowej /dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem/
 • wycieczka rowerowa najbardziej dzikimi fragmentami Puszczy Białowieskiej przez Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna /Wilczy Szlak, rezerwat Głuszec/
 • punkt widokowy na Kosym Moście, panorama na dolinę Narewki
 • przejazd drogą Narewkowską przez najciekawsze fragmenty Puszczy Białowieskiej
 • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

WRB 7. Zamosze – ścieżka dydaktyczna „im. Jacka Kuronia” – kapliczka św. Eustachego – Park Przyrodniczy w Gruszkach – przejazd przez Puszczę drogą Narewkowską – Stara Białowieża – Białowieża

W programie:

Grupa dowożona do Zamosza, a następnie podróżuje rowerami:

 • Zamosze – miniskansen kolejki wąskotorowej /dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem/
 • Masiewo – drewniana architektura,
 • ścieżka dydaktyczna im. Jacka Kuronia oraz do kapliczki Św. Eustachego wykonanej w dębie.
 • Park Przyrodniczy w Gruszkach /zegar słoneczny, przyrodniczy, kamienne kręgi, barć na drzewie, alejka Unii Europejskiej, tablice dydaktyczne, Izba Przyrodnicza/
 • Przejazd drogą Narewkowską przez najciekawsze fragmenty Puszczy Białowieskiej
 • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

Świadczenia: ubezpieczenie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie, 1 opiekun na 10osób gratis. W przypadku wycieczek WRB 5, WRB 6, WRB 7 – dodatkowo transport rowerów i osób.

 

OFERTA SPECJALNA !!!

WRK 2. Przez Polanę Białowieską
Jest to łatwa wycieczka rowerowa drogą asfaltową przez Białowieżę i wokół Polany Białowieskiej połączona z godzinnym spływem rzeką Narewką.

W programie:

 • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny /,
 • godzinny spływ kajakowy, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Narewka

Świadczenia: wypożyczenie roweru i kajaku, transport kajaków oraz rowerów, ratownik w trakcie spływu, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW.

 

Kontakt

Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie wycieczek? Skontaktuj się z nami!

85 741 57 20

biuro@junior.bialystok.pl

NASZA OFERTA - SPRAWDŹ