Rezerwacja dla: Wycieczki rowerowe po Puszczy Białowieskiej


  Wycieczki rowerowe po Puszczy Białowieskiej

  Opis

  Turystyka rowerowa to najlepsza forma poznania najciekawszych miejsc  Regionu Puszczy Białowieskiej. Przedstawione programy  imprez są propozycjami autorskimi BP „JUNIOR”  i w zależności od oczekiwań grupy mogą ulec zmianie.

  Kalkulację wycieczki prześlemy w ciągu kilku dni od daty otrzymania zamówienia.  Ostateczna cena wycieczki rowerowej zależy od ilości uczestników oraz zakresu realizowanych przez nasze Biuro świadczeń.  1 opiekun na 10 osób – bezpłatnie.

  Wokół Obszaru Ochrony Ścisłej Hwoźna

  W oparciu o wypożyczalnię rowerów z którą współpracujemy oraz naszą Bazę Kajakową w Narewce proponujemy następujące wycieczki rowerowe oraz ofertę specjalną wycieczkę rowerową ze spływem kajakowym. Polecamy również zamówienie obiadokolacji w Narewce na zakończenie wycieczki rowerowej.

  WRN 1. Narewka – Park Przyrodniczy w Gruszkach – kapliczka św. Eustachego – ścieżka dydaktyczna im Jacka Kuronia – kirkut w Narewce – cerkiew św. Jana w Narewce – Narewka

  W programie:

  • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, kamienne kręgi, barć na drzewie, alejka Unii Europejskiej, tablice dydaktyczne, Izba Przyrodnicza /
  • wycieczka do ścieżki dydaktycznej im. Jacka Kuronia oraz do kapliczki Św. Eustachego wykonanej w dębie
  • cerkiew św. Jana w Narewce
  • kirkut żydowski

  WRN 2. Narewka – Mikłaszewo – Leśna – dolina Podrzeczki – zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce – wieża widokowa w Maruszce – ścieżka ornitologiczna PTOP – Narewka

  W programie:

  • Trasa rowerowa z Narewki przez Mikłaszewo, Leśną, dolinę Podrzeczki do gospodarstwa agroturystycznego „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce

  Obiad regionalny w gospodarstwie agroturystycznym w Siemianówce oraz następujące zajęcia:

  • Przejażdżka zaprzęgiem typu „bonanza” po okolicy
  • Pokaz rękodzielniczy tkania chodników, wykonywania garnków na kole garncarskim, lepienia świec
  • Myśliwski tor przeszkód oraz turniej łuczniczy

  Cd. Wycieczki rowerowej:

  • przez Siemianówkę do wieży ornitologicznej nad Zalewem Siemianówka w Maruszce
  • powrót ścieżką ornitologiczną PTOP

  WRN 3.  Narewka – Kosy Most – Wilczy Szlak – rezerwat „Głuszec” – Zamosze – Masiewo – Narewka

  W programie:

  • punkt widokowy na Kosym Moście, panorama na dolinę Narewki
  • wycieczka rowerowa najbardziej dzikimi fragmentami Puszczy Białowieskiej przez Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna / Wilczy Szlak, rezerwat Głuszec /
  • Masiewo – drewniana architektura, miniskansen kolejki wąskotorowej / dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem /

  WRN 4.  Narewka – droga Narewkowska – Stara Białowieża – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Miejsce Mocy – „Pod dębami” w Świnorojach – Narewka

  W programie:

  • droga Narewkowska do Starej Białowieży
  • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

  Ognisko z kiełbaskami na Starej Białowieży

  • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / – wstęp,
   Miejsce Mocy
  • miejsce edukacyjne „Pod dębami” w Świnorojach

  WRN 5. Narewka – Lewkowo Stare – Dolina Waliczówki – Narewka

  W programie:

  • trasa rowerową z biegiem rzeki Narewki
  • zajęcia plastyczne w świetlicy w Lewkowie pod okiem instruktora
  • wycieczka rowerowa do Doliny Waliczówki, żeremia bobrowe,
  • powrót malowniczą trasą przez Puszczę Ladzką

  Świadczenia: wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, konsumpcja zgodnie z programem.

  Białowieża i okolice

  Na zamówienie realizujemy  wycieczki rowerowe po Białowieży i najbliższej okolicy z przewodnikiem. Proponujemy następujące trasy:

  WRB 1. Wokół Polany Białowieskiej / 6 km /
  Jest to łatwa wycieczka rowerowa drogą asfaltową przez Białowieżę i wokół Polany Białowieskiej. Czas trwania wycieczki – do 3 godzin.

  W programie:

  • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
  • podziwiamy przyrodę doliny rzeki Narewka
  • zwiedzamy zabytkowy dworzec kolejowy wybudowany na przybycie cara Mikołaja II do Białowieży.

  WRB 2. Carski Dworzec – Leśny Amfiteatr – Park Pałacowy / 12 km /
  Jest to wycieczka łatwa w większości asfaltem i częściowo drogą żwirową, która pozwoli poznać Białowieżę i najbliższe otoczenie Białowieży. Czas wycieczki do 4 godzin.

  W programie:

  • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
  • podziwiamy przyrodę doliny rzeki Narewka
  • zwiedzamy zabytkowy dworzec kolejowy wybudowany na przybycie cara Mikołaja II do Białowieży
  • zwiedzamy Ośrodek Edukacji Leśnej i najbliższe otoczenie, a w szczególności starą żwirownię z czwartorzędowymi zlepieńcami nazywaną „Leśnym Amfiteatrem”

  WRB 3. Białowieża – Park Pałacowy – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Stara Białowieża – Białowieża / 21 km /
  Jest to już trochę dłuższa  wycieczka, która pozwoli lepiej poznać historię Białowieży oraz typowe zwierzęta i roślinność występującą w Puszczy Białowieskiej.

  W programie:

  • najciekawsze obiekty w Białowieży / zwiedzamy cerkiew Św. Mikołaja z unikalnym ceramicznym ikonostasem, poznajemy ciekawą zabudowę drewnianą Białowieży, zwiedzamy kościół Św. Teresy z ciekawym ołtarzem Św. Huberta, zabytkowy Park Pałacowy i Dyrekcyjny/,
  • Rezerwat Pokazowy Zwierząt /w obszernych zagrodach obserwujemy typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki oraz poznajemy ich zwyczaje /
  • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

  WRB 4. Białowieża – Jagiellońskie – Droga Jagiellońska – Obóz powstańców z 1864 roku – Miejsce Mocy – Droga Czerlońska – Czerlonka – Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Pogorzelce – Białowieża / 32 km /
  Jest to już wycieczka dla wprawnych rowerzystów, która prowadzi leśnymi duktami i drogami asfaltowymi. Wyprawa pozwoli lepiej poznać historię najbliższej okolicy Białowieży oraz zwierzęta i roślinność występującą w Puszczy Białowieskiej.

  W programie:

  • Miejsce obozu powstańców z 1864r
  • Miejsce Mocy /tajemnicze miejsce o silnym promieniowaniu energetycznym/
  • Ciekawe wsie zaszyte w głębi Puszczy /Czerlonka, Budy , Teremiski/
  • Osadę Zwierzyniec z ciekawym parkiem
  • Prywatny skansen we wsi Budy
  • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

  WRB 5. Topiło – ścieżka dydaktyczna „Leśne osobliwości” – przejazd przez Puszczę Białowieską – Białowieża

  W programie:

  Grupa dowożona do Topiła, a następnie podróżuje rowerami:

  • Zwiedzanie ścieżki dydaktycznej „Leśne Osobliwości” na Topile
   Przejazd trybami przez najciekawsze fragmenty Puszczy Białowieskiej

  WRB 6. Masiewo – Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna – Kosy Most – przejazd przez Puszczę drogą Narewkowską – Stara Białowieża – Białowieża

  W programie:

  Grupa dowożona do Masiewa, a następnie podróżuje rowerami:

  • Masiewo – drewniana architektura, miniskansen kolejki wąskotorowej /dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem/
  • wycieczka rowerowa najbardziej dzikimi fragmentami Puszczy Białowieskiej przez Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna /Wilczy Szlak, rezerwat Głuszec/
  • punkt widokowy na Kosym Moście, panorama na dolinę Narewki
  • przejazd drogą Narewkowską przez najciekawsze fragmenty Puszczy Białowieskiej
  • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

  WRB 7. Zamosze – ścieżka dydaktyczna „im. Jacka Kuronia” – kapliczka św. Eustachego – Park Przyrodniczy w Gruszkach – przejazd przez Puszczę drogą Narewkowską – Stara Białowieża – Białowieża

  W programie:

  Grupa dowożona do Zamosza, a następnie podróżuje rowerami:

  • Zamosze – miniskansen kolejki wąskotorowej /dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem/
  • Masiewo – drewniana architektura,
  • ścieżka dydaktyczna im. Jacka Kuronia oraz do kapliczki Św. Eustachego wykonanej w dębie.
  • Park Przyrodniczy w Gruszkach /zegar słoneczny, przyrodniczy, kamienne kręgi, barć na drzewie, alejka Unii Europejskiej, tablice dydaktyczne, Izba Przyrodnicza/
  • Przejazd drogą Narewkowską przez najciekawsze fragmenty Puszczy Białowieskiej
  • Stara Białowieża – zwiedzamy Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich z kilkusetletnimi dębami, podziwiamy przyrodę doliny rzeki Łutowni

  Świadczenia: ubezpieczenie NNW, wypożyczenie roweru, usługi przewodnickie, 1 opiekun na 10osób gratis. W przypadku wycieczek WRB 5, WRB 6, WRB 7 – dodatkowo transport rowerów i osób.

   

  OFERTA SPECJALNA !!!

  WRK 1.  Spływ kajakowy rzeką Narewką  – wycieczka rowerowa

  W programie:

  • Spływ kajakowy rzeką Narewką z Narewki do Lewkowa Starego lub z Lewkowa Starego do Gramotnego
  • Zajęcia plastyczne w świetlicy w Lewkowie pod okiem instruktora
  • ognisko z kiełbaskami lub obiad na Przystani Kajakowej w Lewkowie Starym
  • Wycieczka rowerowa do Doliny Waliczówki oraz malowniczą trasą przez Puszczę Ladzką

  Ponadto proponujemy spływy kajakowe rzeką Narewką oraz wynajem kajaków.

  Świadczenia: wypożyczenie roweru i kajaku, transport kajaków oraz rowerów, ratownik w trakcie spływu, usługi przewodnickie, zajęcia plastyczne w Lewkowie Starym, ubezpieczenie NNW.

   

  Kontakt

  Masz pytania, na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi w opisie wycieczek? Skontaktuj się z nami!

  85 741 57 20

  biuro@junior.bialystok.pl

  Polecamy również

  NASZA OFERTA - SPRAWDŹ