PRZEJAŻDŻKI DREZYNAMI

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy na aktywny wypoczynek z drezynami ręcznymi w Białowieży. W okresie letnim przejażdżki drezynami organizujemy codziennie. Wybierając trasę prosimy o przemyślaną decyzję i właściwą ocenę swoich możliwości.

Drezyny ręczne są to lekkie pojazdy szynowe napędzane siłą mięśni przez  pasażerów. Każda drezyna posiada dwie ławki które łącznie dają około 8 – 10 miejsc siedzących oraz jest od 2 do 4 miejsc stojących do napędzania. Fabrycznie każda drezyna zabierze około 12 osób. W okresie epidemii zmniejszyliśmy liczbę miejsc do 10 osób na drezynę. Dysponujemy czterema drezynami i możemy wziąć łącznie do około 48 osób (w okresie epidemii do 40 osób). Średnia prędkość wynosi około 5-15 km/h zaś maksymalna ok. 20 km/h przy zjazdach z wzniesienia..
Trasa przejazdu przebiega od dawnej stacji Białowieża Towarową przez Grudki do Miejsce Mocy i z powrotem lub krótka trasa ze stacji Białowieża Towarowa do przejazdu obok stacji Białowieża Pałac i z powrotem. W trakcie przejażdżki można pooddychać świeżym powietrzem, spalić kalorie i jednocześnie podziwiać piękno prastarego lasu. To swoista siłownia na świeżym powietrzu i połączenie przyjemnego z pożytecznym.
Szczególnie polecamy przejazdy do słynnego Miejsca Mocy do którego podjeżdżamy w odległości kilkudziesięciu metrów.

Posiadamy cztery drezyny 12-osobowe.

Proponujemy:

 • wycieczki otwarte realizowane wg rozkładu jazdy
 • wyjazdy indywidualne  – wypożyczenia drezyny wraz z opiekunem grupy wg indywidualnych ustaleń 

Orientacyjne czasy przejazdów wybranych odcinków:
Białowieża Towarowa – Białowieża Pałac – Białowieża Towarowa –  60 – 70 min. – trasa zielona
Białowieża Towarowa – Grudki – Białowieża Towarowa –  60 – 70 min. – trasa pomarańczowa

Białowieża Towarowa – Grudki – Miejsce Mocy – Białowieża Towarowa – 2:00 – 2:10 h – trasa czerwona
Białowieża Towarowa – Grudki – Miejsce Mocy – Białowieża Towarowa – 3:00 h – nocna trasa niebieska
.

Wszystkie wycieczki otwarte posiadają indywidualny rozkład jazdy. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie ze względów logistycznych.
Ostateczny czas przejazdu zależy od gości napędzających pojazd. Miejscem startu jest stacja Białowieża Towarowa – przejazd kolejowy gdzie znajduje się nasza baza. Wraz z grupą jedzie dróżnik przejazdowy. 

Jak się przygotować na wycieczkę:
• Zalecamy zaopatrzyć się w napoje oraz przy dłuższych przejazdach ewentualne przekąski do uzupełnienia sił. Uprzedzamy że po drodze nie będzie miejsca do zaopatrzenia się w odpowiednie artykuły spożywcze.
• Ubrania z zamykanymi kieszeniami w celu nie zgubienia drobiazgów typu klucze, dokumenty.
• Aparaty fotograficzne które można używać podczas postojów w celu zrobienia pamiątki.

PROPONUJEMY AKTUALNIE TRASY DO WYBORU
Start i powrót Białowieża ul. Stacja Kolejowa – przejazd kolejowy

ZIELONA Białowieża Towarowa – Białowieża Pałac – Białowieża Towarowa
Czas przejazdu ok 35 minut, długość trasy w obie strony 4 km

POMARAŃCZOWA  Białowieża Towarowa – Grudki – Białowieża Towarowa
Czas przejazdu ok. 60 minut, długość trasy w obie strony 7 km

CZERWONA Białowieża Towarowa – Miejsce Mocy – Białowieża Towarowa
Czas przejazdu ok 2 godz, długość trasy 14 km (w tym ok 20 minut postoju na Miejscu Mocy)

NIEBIESKA – NOCNA TRASA Białowieża Towarowa – Miejsce Mocy – Białowieża Towarowa
Czas przejazdu ok 3 godz, długość trasy 14 km (w tym postój na Miejscu Mocy)

Wycieczki otwarte –  wspólny wyjazd z innymi osobami wg wybranej trasy 

⇒ od 29 czerwca 2020 do 30 sierpnia 2020 codziennie
⇒ od 31 sierpnia 2020 do 1 listopada 2020 w weekendy.
♦ Na wycieczkach otwartych są obowiązkowe maseczki!

Wykupują Państwo tylko bilet, a nie wynajmują całą drezynę. Grafik wyjazdów w okresie wakacyjnym wygląda następująco.

Trasa zielona do Białowieży Pałac (35 minut w obie strony) 
Odjazdy od poniedziałku do soboty: 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45
Odjazdy w niedzielę: 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 16:30.
Bilet normalny: 17 zł
Bilet ulgowy: 14 zl
Trasa pomarańczowa do Grudek (60 min w obie strony): 

Odjazdy od poniedziałku do niedzieli: 11:00, 15:15

Bilet normalny: 25 zł

Bilet ulgowy: 21 zł
Trasa czerwona do Miejsca Mocy (2h w obie strony):
Odjazdy od poniedziałku do soboty: 12:30, 15:00, 17:30
Odjazdy w niedzielę: 12:30, 15:00
Bilet normalny: 36 zł
Bilet ulgowy: 30 zł.
Nocna trasa niebieska do Miejsca Mocy (3h w obie strony):
Odjazdy w sobotę: 20:30
Odjazdy w pozostałe dni wg indywidualnych uzgodnień
Bilet normalny: 50 zł
Bilet ulgowy: 45 zł.
Uwaga:
Ten rozkład będzie obowiązywał: w wakacje tj.  29 czerwca 2020 do 30 sierpnia 2020r.
Wcześniejsza rezerwacja przejazdu gwarancją przejazdu w wybranej przez Państwo godzinie. Trzeba tylko zamawiając wybrać datę, trasę i godzinę przejazdu. Otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rezerwacji lub w przypadku braku miejsc propozycję najbliższego wyjazdu. Trzeba z tym potwierdzeniem zjawić się najpóźniej 15 minut przed godziną odjazdu. Późniejsze przybycie nie gwarantuje ważności rezerwacji. Przy wcześniejszym opłaceniu na konto za potwierdzoną rezerwację – rezerwacja ważna do godziny odjazdu.

Przejazdy drezynami na wyłączność –  wg indywidualnie ustalonej trasy

Jeśli grupa ceni sobie swobodę i niezależność to ta opcja jest najlepsza. Wycieczki odbywają się na drezynach dwunastoosobowych. Termin wyprawy jest ustalany z grupą indywidualnie. Trasę dostosowujemy do Waszych potrzeb i możliwości.

Obowiązuje: rezerwacja minimum 24 h przed wyjazdem na adres e-mail (należy podać: ilość osób, trasę wycieczki, preferowany dzień i godzinę oraz nr telefonu do bieżącego kontaktu).

W cenie:

 • dowódca drezyny na wyłączność grupy;
 • drezyna na wyłączność grupy; 

Termin: Pakiety drezynowe realizujemy w dni robocze: do 26 czerwca 2020 roku (z wyjątkiem 12 czerwca) i od 31 sierpnia 2020 roku do końca sezonu. Godziny wyjazdu ustalane są indywidualnie z zamawiającym.

Przypominamy !!!!: drezyny napędzane są siłą mięśni przez  pasażerów, dróżnik przejazdowy czuwa tylko nad bezpieczeństwem przejazdu i udziela niezbędnych informacji – proszę dobrze ocenić swoje siły wybierając trasę

Zamówienia proszę składać: drogą internetową na adres e- mail jurek@junior.bialystok.pl, biuro@junior.bialystok.pl lub telefonicznie:  85 741 57 20, 602 470 422, 606 256 209.

Regulamin wycieczek drezynami ręcznymi.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
Białowieskie Drezyny – oznacza markę prowadzoną przez Usługi Turystyczno – Kolejowe Marcin Grześ z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Pod Krzywą 12, NIP: 5422961262.

  1. Każda wycieczka odbywa się pod nadzorem przedstawiciela Białowieskich Drezyn zwanym dalej Dowódcą Drezyny.
  2. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest akceptacja regulaminu.
  3. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do słuchania poleceń Dowódcy Drezyny.
  4. Wycieczka odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką Dowódcy Drezyny. Wszelkie zmiany związane z rozkładem odbywają się za zgodą Dowódcy.
  5. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani stawić się zameldować się u Dowódcy Drezyny w punkcie ustalonego startu minimum 15 minut przed odjazdem w przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana, bez prawa zwrotu opłaty za przejazd.
  6. Popychanie drezyny dopuszcza się tylko wtedy, gdy drezyna wjeżdża pod górę i wysiadanie następuje przy bardzo wolnym toczeniu się pojazdu. Wysiadanie może następować tylko z tylnej części drezyny. Przy popychaniu drezyny należy zwrócić na nierówności podłoża oraz śliskie podkłady (np. po deszczu), co może spowodować upadek.
  7. Drezyny rozłączone nie mogą jechać w odległości mniejszej niż 10 metrów.
  8. Bagaże przewozi się pod ławkami lub na ławce w sposób nie zagrażający bezpieczeństwa pozostałych uczestników wycieczki. Dowódca Drezyny ma prawo polecić zmianę lokalizacji bagażu.
  9. Wycieczka z bagażem wielkogabarytowym (rowery, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie) odbywa się wyłącznie za zgodą Dowódcy Drezyny. Bagaż wielkogabarytowy jest przewożony pod nadzorem i pod odpowiedzialnością uczestnika wycieczki.
  10. Przejazd zwierząt odbywa się pod nadzorem i za odpowiedzialnością opiekuna zwierzęcia. Na wycieczkach otwartych gdzie znajdują się inni uczestnicy dopuszcza się zabranie zwierząt wyłącznie za zgodą pozostałych uczestników i Dowódcy Drezyny. W przypadku wystąpienia zachowania zwierzęcia w sposób zagrażający bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom wycieczki oraz samego zwierzęcia Dowódca Drezyny ma prawo poprosić opiekuna i zwierzęcia o opuszczenie drezyny bez prawa zwrotu opłaty za przejazd.
  11. Dzieci uczestniczą w wycieczce pod nadzorem opiekuna.
  12. Dowódca Drezyny ma prawo odmówić i przerwać realizację wycieczki w dowolnym momencie jeśli uzna iż, zachowanie uczestników wycieczki będzie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników lub wystąpienia ryzyka zniszczenia drezyn, infrastruktury kolejowej, środowiska naturalnego.
  13. Dowódca Drezyny ma prawo odmówić realizacji wycieczki w przypadku wystąpienia warunków pogodowych stwarzających zagrożenie uczestnikom wyjazdu bądź pojazdom. Wyznacza się wówczas inny termin realizacji wycieczki.
  14. Podczas jazdy osoby siedzące powinny uważać na drążek napędowy. Drążek cały czas pracuje, pochylenie się nad nim grozi urazem.
  15. Zabrania się:
   1. wsiadania i zsiadania z drezyny podczas jazdy. Dopuszcza się opuszczenie pokładu drezyny wyłącznie w celu popchnięcia drezyny z zachowaniem szczególnej ostrożności;
   2. wchodzenia pomiędzy drezyny w trakcie sprzęgania pojazdów;
   3. Stania na stopniach w trakcie jazdy;
   4. wchodzenia na siedzenia oraz mechanizm napędowy;
   5. siadania na mechanizmie napędowym;
   6. wychylania poza obrys pojazdu;
   7. wkładania kończyn w mechanizmy napędowe drezyny;
   8. przebywać na drezynie osobom nietrzeźwym bądź pod pływem środków odurzających;
   9. spożywania alkoholu i tytoniu.
  1. Białowieskie Drezyny nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniem Klientów w szczególności w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
  2. Białowieskie Drezyny zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian po ogłoszeniu rozkładu jazdy.