pl
Teraz jesteś na podstronie » Strona główna » Wycieczki na Białoruś  
Kwatera Na Skraju Puszczy

Wycieczki na Białoruś

Oferty dla klientów indywidualnych

Trasa: Grodno - Bohatyrewicze z dojazdem PKP ( 1 dzień )

Godz. 08.30 - wyjazd pociągiem z Kuźnicy Białostockiej do Grodna. Odprawa paszportowo-celna – w pociągu. Na odprawę należy zgłosić się na minimum pół godziny przed odjazdem pociągu. Do Kuźnicy Białostockiej można dojechać własnym samochodem lub pociągiem z Białegostoku.
Ok. godz. 09.30 - spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem na dworcu kolejowym w Grodnie. Realizacja programu turystycznego. W zależności od ilości osób grupę odbiera samochód osobowy lub BUS.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
 • Zamek Stefana Batorego
 • Kościół Farny i inne zabytki Grodna
 • Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach

Obiad
Czas wolny na zakupy
Zakończenie programu zwiedzania i pożegnanie z przewodnikiem na dworcu kolejowym w Grodnie. Odprawa paszportowo-celna.
Godz. 16.55 – odjazd pociągiem do Kuźnicy Białostockiej
Godz. 17.50 – przyjazd pociągiem do Kuźnicy Białostockiej, zakończenie wycieczki

Zapewniamy:

 • pełną obsługę wizową
 • transport na Białorusi
 • ubezpieczenie NNW i KL
 • polskojęzycznego przewodnika

Oferty dla grup zorganizowanych

Trasa: Grodno - Bohatyrewicze ( 1 dzień )

Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
 • Zamek Stefana Batorego
 • Kościół Farny i inne zabytki Grodna Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach

Obiad
Czas wolny na zakupy
Przekroczenie granicy białorusko-polskiej w godzinach wieczornych, powrót do kraju.


Trasa: Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek ( 2 dni ) - autokar

I dzień:
Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
 • Zamek Stefana Batorego
 • Kościół Farny i inne zabytki Grodna
 • Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach

Obiad
Czas wolny na zakupy
Zakwaterowanie w hotelu „TURIST” w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, czas wolny.

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowogródka, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum Adama Mickiewicza
 • Kopiec Adama Mickiewicza
 • Kościół Farny
 • Ruiny średniowiecznego zamku

Obiad, przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej w godzinach wieczornych

Trasa: Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir ( 3 dni )
- autokar

I dzień:
Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
 • Zamek Stefana Batorego
 • Kościół Farny i inne zabytki Grodna
 • Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach

Czas wolny na zakupy
Zakwaterowanie w hotelu „TURIST” w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, czas wolny.

II dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nowogródka, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem

W programie zwiedzania:

 • Muzeum Adama Mickiewicza
 • Kopiec Adama Mickiewicza
 • Kościół Farny
 • Ruiny średniowiecznego zamku
 • wyjazd do Zaosia – miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku A.Mickiewicza.
 • Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu „Horyzont”, obiadokolacja, czas wolny

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów – z zewnątrz. Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Obiad
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście Bruzgi-Kuźnica Białostocka

Wycieczka Litwa – Białoruś

Trasa: Troki – Wilno – Nowogródek – Grodno ( 4 dni )

I dzień:
Wyjazd na Litwę we wczesnych godzinach porannych. Przyjazd do Trok, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich, przejazd do Wilna, zwiedzanie miasta – cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła, Wzgórze III Krzyży. Obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), czas wolny

II dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Wilna z przewodnikiem ( Ostra Brama, Katedra i Starówka Wileńska, Muzeum i pomnik Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, kościół św. Anny ) Obiadokolacja, czas wolny na zakupy w centrum handlowym

III dzień:
Śniadanie, przejazd na Białoruś, przyjazd do Nowogródka, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: muzeum Adama Mickiewicza, kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny, góra Mendoga, ruiny średniowiecznego zamku. Przejazd do Grodna, zakwaterowanie w hotelu „TURIST” ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, czas wolny

IV dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Grodna z przewodnikiem: Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, kościół farny i inne zabytki Grodna. Obiad, wyjazd do Polski, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Biaostocka.

Trasa: Grodno – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir ( 3 dni )

I dzień:
Wyjazd na granicę w godzinach porannych, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania:
Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
Zamek Stefana Batorego
Kościół Farny i inne zabytki Grodna
Zakwaterowanie w hotelu „TURIST” w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowogródka, spotkanie z przewodnikiem.
W programie zwiedzania: Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec Adama Mickiewicza
Kościół Farny, ruiny średniowiecznego zamku.
wyjazd do Zaosia – miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku A.Mickiewicza.
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu „Horyzont” ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ). obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 80 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku z przewodnikiem. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście Bruzgi – Kuźnica Białostocka, po trasie obiadokolacja w Białymstoku

Świadczenia: 2 noclegi, 2 śniadania, 3 obiadokolacje, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, opieka licencjonowanego przewodnika, usługi przewodnickie w Grodnie, Nowogródku i Mirze, opłaty graniczne.

Trasa: Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Kosów Poleski – Skoki ( 3 dni )

I dzień:
Wyjazd na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania:
Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
Zamek Stefana Batorego
Kościół Farny i inne zabytki Grodna
Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach
Zakwaterowanie w hotelu „TURIST” w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ). Przy hotelu znajduje się parking strzeżony.

II dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nowogródka, zwiedzanie Nowogródka z polskojęzycznym przewodnikiem
W programie zwiedzania: Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec Adama Mickiewicza
Kościół Farny, ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt
wyjazd do Zaosia – miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku A.Mickiewicza.
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu „Horyzont”

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 80 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Kosów Poleski ( palac pusłowskich, kościół p.w. Św. Trójcy – miejsce chrztu T.Kościuszki, Dworek T.Kościuszki )
Skoki – Pałac Niemcewiczów
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej w Brześciu

Świadczenia: 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.


Trasa: Grodno – Bohatyrewicze – Lida – Bołcienniki – Bieniakonie – Gojcieniszki – Nowogródek – jezioro Świteź – Zaosie – Tuhanowicze – Mir – Baranowicze – Nieśwież ( 4 dni )

I dzień:
Wyjazd
przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, Kościół Farny i inne zabytki Grodna , Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach.
zakwaterowanie w hotelu „TURIST” w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, nocleg.

II dzień:
Śniadanie, przejazd do Lidy, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: zamek książąt litewskich, barokowy kościół farny.
Przejazd do miejscowości Bieniakonie, zwiedzanie kościoła św. Jana Chrzciciela – miejsca ślubu ukochanek Adama Mickiewicza Maryli Wereszczakówny z hrabią Stanisławem Puttkamerem. Grób Maryli Wereszczakówny obok kościoła.
Zwiedzanie Bołciennik: gaik Maryli i pałac rodzinny Puttkamerów. Miejsce zamieszkania po ślubie Maryli Wereszczakówny.
Zwiedzanie Gojcieniszek: dwór obronny Nonhartów z lat 1611 – 1612. Przez kilkadziesiąt lat x XVIII wieku dwór należał do rodziny Puttakmerów. Było to także miejsce znane i odwiedzane przez Adama Mickiewicza.
Powrót do Lidy, zakwaterowanie w hotelu „Lida” ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nowogródka.
W programie zwiedzania: Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Farny, Ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt,
Zwiedzanie Tuhanowicz – rodzinnej miejscowości Maryli Wereszczakówny. Od XVIII w. Tuhanowicze należały do Antoniego Wereszczako – ojca Maryli Wereszczakówny.
Zwiedzanie: kamień filaretów w lesie - legendarne miejsce spotkań Mickiewicza z Marylą, park Wereszczaków z altaną z XVIII wieku.
Przejazd do Zaosia, zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przejazd do Baranowicz na nocleg, zakwaterowanie w hotelu „Horyzont”, ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ) obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 80 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Wyjazd do Polski, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Brześć – Terespol.
przejazd do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

 

Trasa: Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Żyrowice
( 4 dni )

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, Kościół Farny i inne zabytki Grodna , Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach
zakwaterowanie w hotelu „TURIST” w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, nocleg.

II dzień:
Śniadanie,
Przejazd do Nowogródka.
W programie zwiedzania: Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec Adama Mickiewicza, Kościół Farny, Ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt,
Przejazd do Zaosia, zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza
Przejazd do Baranowicz na nocleg, zakwaterowanie w hotelu, „Horyzont”, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 80 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przejazd do Żyrowic pod Słonimem, zwiedzanie klasztoru bazylianów z cudownym obrazem MB Żyrowickiej, powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wyjazd do Polski, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Brześć – Terespol.
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.


Trasa: Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Mir – Nieśwież – Brześć ( 4 dni )

I dzień:
Wyjazd, przejazd do Grodna, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, Kościół Farny i inne zabytki Grodna, Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach
zakwaterowanie w hotelu „TURIST” w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, nocleg.

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowogródka, zwiedzanie miasta: Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Farny, Ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt,
Przejazd do Zaosia, zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza
Przejazd do Baranowicz na nocleg, zakwaterowanie w hotelu, „Horyzont”, obiadokolacja, czas wolny

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 80 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Brześcia, krótkie zwiedzanie miasta ( min. twierdza brzeska ). Czas wolny na zakupy, przekroczenie granicy przez przejście Brześć  – Terespol.
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.


Trasa: Mińsk– Katyń – Grodno ( 4 dni )

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy Białostockiej, przejazd do Mińska
zakwaterowanie w hotelu*** ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ),
zwiedzanie Mińska z przewodnikiem: Katedra św. Ducha, Katedra św. Szymona i Heleny, Stare Miasto,
obiadokolacja, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wyjazd na całodzienną wycieczkę do Katynia k/Smoleńska ( Rosja ) na miejsce rozstrzelania polskich oficerów w 1940 roku. Krótki pobyt na miejscu katastrofy polskiego samolotu rządowego z prezydentem Kaczyńskim na pokładzie.
Powrót do Mińska w późnych godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, c.d. zwiedzania Mińska z przewodnikiem: cmentarz kalwaryjski, Biblioteka Narodowa, Prospekt Niepodległości – główna ulica Mińska, Pałac Republiki, przejażdżka mińskim metrem, cerkiew św. Piotra i Pawła.
W godzinach wieczornych przejazd do miejscowości Dudutki – zwiedzanie największego na Białorusi skansenu rzemiosła i twórczości ludowej. Obiadokolacja w regionalnej restauracji. Powrót do Mińska na nocleg.

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Grodna, krótkie zwiedzanie miasta, czas wolny na zakupy, obiad. Wyjazd do Polski.
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i rosyjskich, obsługa wizowa, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.


Trasa: Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Kosów Poleski – Skoki – Brześć – Prużany – Rużany – Wołczyn ( 4 dni )

I dzień:
Wyjazd na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania:
Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
Zamek Stefana Batorego
Kościół Farny i inne zabytki Grodna
Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach
Zakwaterowanie w hotelu „TURIST” w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ). Przy hotelu znajduje się parking strzeżony.

II dzień:
Śniadanie, przejazd do Nowogródka, zwiedzanie Nowogródka z polskojęzycznym przewodnikiem
W programie zwiedzania:
Muzeum Adama Mickiewicza
Kopiec Adama Mickiewicza
Kościół Farny
Ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt
wyjazd do Zaosia – miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku A.Mickiewicza.
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu „Horyzont” ( pokoje 2-osobowe z łazienkami )

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 80 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Kosów Poleski ( palac pusłowskich, kościół p.w. Św. Trójcy – miejsce chrztu T.Kościuszki, Dworek T.Kościuszki )
Przyjazd do Brześcia, zakwaterowanie w hotelu

IV dzień:
Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Brześcia
Skoki – Pałac Niemcewiczów
Prużany – Pałac Szwejkowskich, zabytkowy rynek, kamienice
Rużany – ruiny pałacu Sapiehów
Wołczyn – ruiny kościoła pw. Św. Trójcy ( miejsce urodzenia, chrztu i pierwszego pochówku ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego ).
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej w Brześciu
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i rosyjskich, obsługa wizowa, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.


Trasa: Orsza – Katyń – Nieśwież – Mir – Nowogródek – Grodno – Bohatyrewicze ( 4 dni )

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy Białostockiej, przejazd na nocleg do Orszy
Przyjazd do Orszy w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wyjazd na całodzienną wycieczkę do Katynia k/Smoleńska ( Rosja ) na miejsce rozstrzelania polskich oficerów w 1940 roku. Krótki pobyt na miejscu katastrofy polskiego samolotu rządowego z prezydentem Kaczyńskim na pokładzie.
Powrót do Orszy w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Wczesne śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nieświeża, zwiedzanie: zespół pałacowo - parkowy , dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów ( w 2005r. wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła – „Sierotki” z grobami rodziny Radziwiłłów, Brama Słucka, Ratusz.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zamku Radziwiłłów z XVI. Zamek w Mirze stanowił pierwowzór zamku Horeszków z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Przyjazd do Nowogródka – dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwiedzanie ruin Zamku Mendoga z XI w., kościoła farnego ( gdzie ślub z Zofią Holszańska brał król Władysław Jagiełło i gdzie w 1799 roku został ochrzczony Adam Mickiewicz ), Muzeum A. Mickiewicza; spacer po górze zamkowej i kopcu Mickiewicza. Grób rozstrzelanych w 1943 roku 11 sióstr Nazaretanek przy kościele farnym.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem: XVII-wieczny kościół jezuitów św. Franciszka Ksawerego – obecnie katedra grodzieńska, kościół sióstr Brygidek, zamek Stefana Batorego, Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej.
Przejazd do Bohatyrewicz na grób znanych z powieści Elizy Orzeszkowej Jana i Cecylii.
Powrót do Grodna, obiad
Wyjazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka,
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania, obiad, usługi przewodnickie w Grodnie i Nowogródku, opieka licencjonowanego pilota, koszt wiz rosyjskich oraz białoruskich, obsługa wizowa, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

Trasa: Grodno – Nowogródek – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Mińsk – Słonim – Rużany – Kosów Poleski – Bereza Kartuska – Brześć ( 5 dni )

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania:
Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
Zamek Stefana Batorego
Kościół Farny i inne zabytki Grodna
Zakwaterowanie w hotelu „TURIST” w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ).
Obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nowogródka, zwiedzanie Nowogródka z polskojęzycznym przewodnikiem
W programie zwiedzania:
Muzeum Adama Mickiewicza
Kopiec Adama Mickiewicza
Kościół Farny
Ruiny średniowiecznego zamku
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przyjazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 80 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Przyjazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu „Horyzont” ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami ) obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Całodzienna wycieczka do Mińska, zwiedzanie miasta: zabytkowa starówka, zabytkowy kościół św. Szymona i Heleny, Prospekt Niezależności, inne zabytki miasta
W godzinach wieczornych powrót do hotelu w Baranowiczach, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,
Słonim – zwiedzanie miasta ( kościół św. Andrzeja, Pałac Hrabiego Pusłowskiego ),
Różany - ruiny pałacu Sapiehów
Kosów Poleski ( kościół p.w. Św. Trójcy – miejsce chrztu T.Kościuszki, Dworek T.Kościuszki )
Bereza Kartużka – ruiny klasztoru Kartuzów
Przyjazd do Brześcia, zwiedzanie miasta ( twierdza Brzeska i inne zabytki miasta ), zakwaterowanie w hotelu „Białoruś” lub „Inturist” ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami )

V dzień:
Śniadanie, c.d. zwiedzania Brześcia, czas wolny na zakupy
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej w Brześciu
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: przejazd autokarem klasy LUX, 4 noclegi, 4 obiadokolacje, 4 śniadania, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi.


Trasa: Grodno – Mińsk – Nowogródek – Jezioro Świteź – Zaosie – Mir – Baranowicze – Nieśwież – Słonim – Rużany
( 5 dni )


I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem ( Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, kościół Farny, klasztor św. Brygidy )
zakwaterowanie w hotelu „TURIST”, obiadokolacja, czas wolny

II dzień:
Śniadanie, Przejazd do Mińska, zwiedzanie miasta, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nowogródka – dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwiedzanie ruin Zamku Mendoga z XI w., kościoła farnego (gdzie brał ślub Jagiełło i ochrzczony został Adam Mickiewicz), Muzeum A. Mickiewicza; spacer po górze zamkowej i kopcu Mickiewicza.
Jezioro Świteź – krótki pobyt
Zaosie – Dom rodzinny Adama Mickewicza
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu „Horyzont” obiadokolacja, czas wolny

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 80 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Słonim – zwiedzanie miasta ( kościół św. Andrzeja, Pałac Hrabiego Pusłowskiego ),
Różany - ruiny pałacu Sapiehów
Przejazd do Grodna na nocleg, obiadokolacja

V dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny na zakupy, krótki pobyt w Grodnie, przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 4 noclegi, wyżywienie zgodnie z programem, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, wizy turystyczne na Białoruś i obsługa wizowa, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.


Trasa: Grodno – Nowogródek – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Mińsk ( 5 dni )

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Przyjazd do Grodna, zakwaterowanie w hotelu „TURIST”, obiadokolacja, czas wolny

II dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Grodna z polskojęzycznym przewodnikiem ( Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, kościół Farny, klasztor św. Brygidy )
Przejazd do Nowogródka – dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwiedzanie ruin Zamku Mendoga z XI w., kościoła farnego ( gdzie brał ślub Jagiełło i ochrzczony został Adam Mickiewicz ), Muzeum A. Mickiewicza; spacer po górze zamkowej i kopcu Mickiewicza.
Zakwaterowanie w hotelu w Nowogródku, obiadokolacja, czas wolny

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 80 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu „Horyzont” obiadokolacja, czas wolny

IV dzień:
Śniadanie, całodzienna wycieczka do Mińska, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, powrót do Baranowicz, obiadokolacja, czas wolny

V dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przekroczenie granicy białorusko-polskiej w Brześciu,

Świadczenia: 4 noclegi, wyżywienie zgodnie z programem, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, wizy turystyczne na Białoruś, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

 

Informacje dodatkowe:
Na wszystkie wyżej wymienione trasy wycieczkowe zapewniamy pełną obsługę wizową, opiekę licencjonowanego pilota, usługi polskojęzycznych przewodników, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach na Białorusi, ubezpieczenie NNW i KL, transport autokarem klasy LUX.

W celu wyrobienia białoruskiej wizy turystycznej na około 10 dni przed planowanym terminem wyjazdu na Białoruś musimy otrzymaą paszport, wypełniony wniosek wizowy oraz jedno kolorowe zdjęcie każdej wyjeżdżającej osoby. Wniosek wizowy można pobrać z naszej strony. www.bialowieza.net.pl

Wszystkim zainteresowanym służymy pomocą przy wypełnianiu wniosku wizowego.

ZAPRASZAMY!!!

 
Biuro Podróży „Junior” s.c., ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax (85) 741 57 20, tel. (85) 744 43 26, e-mail: biuro@junior.bialystok.pl, Skype: juniorbialystok, GG: 1010385.